Instytut Geopolityki: 7-lecie odrodzenia geopolitycznego w Polsce

Instytut Geopolityki: 7-lecie odrodzenia geopolitycznego w Polsce

logo_IGInstytut Geopolityki

Dokładnie siedem lat temu doszło do utworzenia w Częstochowie pierwszego w historii Polski niezależnego ośrodka naukowego, zajmującego się profesjonalnie geopolityką – stowarzyszenia Instytut Geopolityki. Kontynuując tradycje polskiej geopolityki, został nadany rozwojowi tej dziedziny wiedzy zupełnie nowy wymiar organizacyjny, metodologiczny i wreszcie merytoryczny. Po raz pierwszy zaczęto traktować geopolitykę w sposób zorganizowany, całościowy i stricte naukowy, definiując ją jako naukę oraz – równolegle – paradygmat badawczy w ramach nauk społecznych. Po drugie stworzono właściwe zaplecze do rozwoju badań, od powołania towarzystw naukowych, przez stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń badawczych w postaci specjalistycznych konferencji, przez animację popularyzacji samej dyscypliny w postaci organizacji różnego rodzaju konkursów, działalność w Interencie, utworzenie nagród naukowych, aż po szeroką działalność wydawniczą – tradycyjną i internetową, na czele z powołaniem branżowych czasopism naukowych, które zostały docenione także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2008 roku z inicjatywy Instytutu Geopolityki zostało utworzone największe i najprężniej działające w Europie Środkowo-Wschodniej towarzystwo naukowe zajmujące się geopolityką – Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Instytut Geopolityki był inicjatorem powołania ogólnopolskich konferencji naukowych pt. Zjazdy Geopolityków Polskich. Do dziś odbyło się już sześć krajowych zjazdów, w których łącznie wzięło udział blisko 1000 uczestników.

Z inicjatywy środowiska stworzonego przez członków i współpracowników Instytutu Geopolityki organizowany jest, zdobywający coraz większe zainteresowanie i uznanie w krajowym środowisku naukowym, konkurs „Książka Geopolityczna Roku”.

Przez ostatnie 7 lat nakładem Instytutu Geopolityki oraz ośrodków powołanych z jego inspiracji zostało wydanych ponad 40 publikacji o geopolityce i sprawach międzynarodowych, w tym założone zostały trzy czasopisma naukowe: „Geopolityka”, „European Jorunal of Geopolitics” i „Przegląd Geopolityczny” (wybrane okładki poniżej). Ten ostatni, jako pierwsze czasopismo stricte geopolityczne został wpisany na listę periodyków punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stworzony trzy lata temu przez Instytut Geopolityki portal-dziennik internetowy Geopolityka.net czytany jest miesięcznie już przez kilkadziesiąt tysięcy czytelników.

W skład rad naukowych Instytutu Geopolityki, Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, redakcji periodyków wydawanych przez nasze środowisko wchodzi kilkudziesięciu najwybitniejszych znawców tej dyscypliny w Polsce.

Jak widać z powyższych przykładów, mamy do czynienia nie tylko z odrodzeniem się polskiej szkoły geopolitycznej, ale także z nadaniem jej zupełnie nowej rangi i rozmachu w działalności. 

Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie naszą działalnością oraz nieustające wsparcie dla rozwoju polskiej geopolityki. Zapraszamy do aktywnego włączenia się wszystkich zainteresowanych w budowę polskiego środowiska geopolitycznego!

                                                            Zarząd i Rada Naukowa, członkowie i współpracownicy stowarzyszenia Instytut Geopolityki

Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego”

Redakcja portalu Geopolityka.net

 

Poniżej wybór okładek publikacji wydanych przez środowisko Instytutu Geopolityki. Przypomiany, że sporą część z naszych publikacji można kupić w niedawno otwartej Księgarni Geopolitycznej. Wkrótce do oferty trafi kilkanaście nowych tytułów.

ksiegarnia_logo

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę