Geopolityka

Instytut Geopolityki: 7-lecie odrodzenia geopolitycznego w Polsce

Instytut Geopolityki Dokładnie siedem lat temu doszło do utworzenia w Częstochowie pierwszego w historii Polski niezależnego ośrodka naukowego, zajmującego się profesjonalnie geopolityką – stowarzyszenia Instytut Geopolityki. Kontynuując tradycje polskiej geopolityki, został nadany rozwojowi tej dziedziny […]