Geopolityka przestępczości

Geopolityka przestępczości jest zagadnieniem nieobcym dla francuskich badaczy polityki globalnej i spraw międzynarodowych. Jednym z naukowców zajmujących się tematyką relacji przestępczości i polityki globalnej jest dr Fabrice Rizzoli, autor publikacji o mafii, blogu mafias.fr, ekspert think tanku Observatoire géopolitique des drogues (OGD) i wspólpracownik Komisji Europejskiej oraz francuskiego MSZ. W 2009 roku obronił on z wyróżnieniem pracę doktorską napisaną na Uniwersytecie Paris I Panthéon-Sorbonne pod kierunkiem Jacquesa Soppelsa pt. "Mafie włoskie i koniec świata dwubiegunowego. Relacje między politykami i mafiami oraz organizacjami przestępczymi w kontekście stosunków międzynarodowych". Dzięki uprzejmości autora zamieszczamy abstrakt jego pracy.

Abstrakt

We Włoszech cztery organizacje mafijne biorą udział w systemie zorganizowanej przestępczości. Stanowią one podmioty polityczne powołane do kształtowania społecznego i gospodarczego otoczenia. Są suwerenami pewnego terytorium. Zakotwiczone w swojej "bazie", gdzie sprawują władzę absolutną, organizacje mafijne strukturalizują i utrwalają nielegalny i oparty na przemocy system. Łączą ich interesy z potężną siecią wspólników. Napędzają kulturowe schematy i korzystają ze społecznego przyzwolenia.

Włoskie mafie stanowią szeroki obszar badawczy. Narodziły się wraz z upowszechnieniem własności prywatnej z początkiem XIX wieku. Stopniowo świat przestępczy wyrastał w zgodzie i porozumieniu z nowonarodzonym w 1860 roku nowoczesnym państwem włoskim. Przez ponad półtora wieku politycy używali mafii jako narzędzia do administrowania południem Włoch.

Koniec dwubiegunowego świata przetoczył się przez Włochy. Doprowadziło to do upadku systemu politycznego opartego na mafijnych przymierzach. Pierwsza Republika Włoska (1945-1992) była skończona. W sposób natychmiastowy mafia straciła swój polityczny i "militarny" potencjał związany z amerykańską strategią "containment", która zasadzała się na powstrzymaniu jakiegokolwiek należącego do "wolnego świata" kraju przed wpadnięcięm w objęcia komunizmu. Pozbawiona bezkarności i oficjalnego partnera, sycylijska mafia postanowiła znaleźć inną drogę.

Od końca antagonizmu pomiędzy dwoma blokami, mafijna potęga rośnie w siłę. Włoskie mafie kontrolują swoje terytoria i posiadają ponadnarodowy zasięg. Obejmują świat wiedzy, pieniędzy, dóbr i osób, wśródktórych polityczni aktorzy są coraz mniej obecni. Mafie uczestniczą w globalnej i zintegrowanej gospodarce. Odzwierciedlają nowy ład gospodarczy oraz strukturalne i systemowe zjawisko globalizacji.

Słowa kluczowe: geopolityka, Włochy, mafia, państwo, rządzenie, kontrola terytorium, transnarodowy, zimna wojna, globalizacja, narkotyki.

Tłumaczenie z angielskiego: dr Mateusz Hudzikowski

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę