Nowość wydawnicza: Dialog Zachód-Azja Wschodnia w dziedzinie praw człowieka

Nowość wydawnicza: Dialog Zachód-Azja Wschodnia w dziedzinie praw człowieka

Kosmala_KozlowskaNowość wydawnicza

Marta Kosmala-Kozłowska, Dialog Zachód-Azja Wschodnia w dziedzinie praw człowieka. Wizje i praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 504.

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek, przy wsparciu Collegium Civitas, w ramach serii Biblioteka Azji i Pacyfiku, ukazała się obszerna, licząca pół tysiąca stron, prekursorska w Polsce monografia poświęcona zagadnieniu ochrony praw człowieka w relacjach na linii Zachód-Azja Wschodnia.

Książka autorstwa dr Marty Kosmali-Kozłowskiej jest pracą osadzoną na bogatej bazie źródłowej, w skład której weszło ponad sto dokumentów i ponad trzysta publikacji zwartych i artykułów. Książka podzielona jest na pięć rozdziałów, poświęconych kolejno: ujęciu teoretycznemu dialogu międzycywilizacyjnego, komparatystyce zachodniego i konfucjańskiego systemu wartości, porównaniu potęgi Zachodu i Azji Wschodniej oraz aspektom praktycznym dialogu międzycywilizacyjnego (dwa ostatnie rozdziały).

Monografia zasługuje na uwagę m.in. politologów, historyków, badaczy cywilizacji, stosunków międzynarodowych, dziennikarzy i prawników. Rozdział poświęcony porównaniu potęgi Zachodu i Azji Wschodniej na pewno zainteresuje także wszystkich zainteresowanych geopolityką.

Polecamy!

Redakcja portalu Geopolityka.net

Fragment recenzji autorstwa Pani prof. dr hab. Grażyny Michałowskiej:

„Praca wydaje się jednym z pierwszych na polskim rynku tak pełnym i szczegółowym naukowym opracowaniem analizującym podejście do praw człowieka w różnych cywilizacjach. Ze zrozumiałych względów w treści dominują relacje świata zachodniego z Chinami – zarówno jako najważniejszym jego partnerem ekonomicznym jak i niezwykle prężnym podmiotem stosunków międzynarodowych (…) Również interesujące są opisy podejść i praktyka w dziedzinie praw człowieka wybranych państw azjatyckich. W Polsce – poza tematem Birmy i Korei Północnej które bezwstydnie te prawa łamią – niewiele się o tym pisze”.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę