Konferencja naukowa: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata

Konferencja naukowa: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata

banerek 3kmnSzanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej z inicjatywy Doktorantów i Młodych Naukowców ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w już III Konferencji Młodych Naukowców na temat:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Wojna, konflikt zbrojny – dylematy i wyzwania

Mając na uwadze konieczność wielowymiarowego i kompleksowego podejścia do badań nad bezpieczeństwem oraz uwzględniając zainteresowanie poprzednimi edycjami konferencji, organizatorzy podjęli decyzję o jej kontynuacji. Wyrażają oni również nadzieję, że tegoroczna konferencja stanowić będzie rozwinięcie podjętej rok temu współpracy Młodych Naukowców i Doktorantów w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie.

Tegoroczna edycja Konferencji poświęcona będzie szeroko pojętemu bezpieczeństwu narodowemu i międzynarodowemu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wojną i konfliktami zbrojnymi. W roku 2015 obchodzimy bowiem Jubileusz zakończenia II wojny światowej. Rocznica tego wydarzenia stanowi stosowny moment do uporządkowania wiedzy na temat współczesnych konfliktów zbrojnych i podjęcia próby wielokryterialnej refleksji nad istotą i charakterem konfliktów międzynarodowych i niemiędzynarodowych. Przede wszystkim, koniecznym wydaje się zwrócenie uwagi na kwestie terminologiczne w obrębie definicji związanych z wojną i konfliktem zbrojnym oraz omówienie dylematów natury prawnej pod kątem aktualności obowiązania norm prawa międzynarodowego i możliwości ich stosowania we współczesnych realiach stosunków wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych.

Cel konferencji:

Celem konferencji jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej debaty i wymiana poglądów dotyczących istoty i pojęcia wojny i konfliktu zbrojnego we współczesnych uwarunkowaniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Ponadto, konferencja ma na celu:

 • umożliwienie zaprezentowania przez Młodych Naukowców i Doktorantów wyników własnych badań oraz formułowanie istotnych problemów badawczych w obszarze bezpieczeństwa;
 • określenie dylematów i wyzwań o charakterze definicyjnym związanych z wojną i konfliktem zbrojnym;
 • omówienie doświadczeń podmiotów tworzących środowisko bezpieczeństwa oraz wniosków z nich wynikających;
 • określenie perspektyw dla zrównoważonego rozwoju państw w środowisku bezpieczeństwa.

Miejsce i termin konferencji:

Konferencja odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 r. w auli im. gen. broni Józefa Kuropieski w Akademii Obrony Narodowej (blok 14).

Jednocześnie, prelegentów i gości III KMN pragniemy zaprosić już 28 kwietnia na I Ogólnopolską Konferencję Naukową:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – ASPEKTY TEORETYCZNE I FORMALNE

Kategorie teoretyczne i elementy praktyczne dydaktyki bezpieczeństwa narodowego

Akademia Obrony Narodowej we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi organizuje ogólnopolską konferencję naukową mającą za cel diagnozę stanu teorii i praktyki bezpieczeństwa narodowego oraz określenie jego głównych kierunków rozwoju. Zamysłem organizatorów jest poszukiwanie i efektywne wdrażanie nowych formuł badawczych i edukacyjnych. Chodzi zatem o tożsamość właściwą naukom o bezpieczeństwie oraz o związane z nią: metodologię, paradygmaty oraz kierunki badań i kształcenia.

Jako Młodzi Naukowcy wierzymy, że dwudniowe obrady – wysłuchanie doświadczonych prelegentów i znawców bezpieczeństwa narodowego, a w drugim dniu zaprezentowanie własnych wyników badań – mogą przynieść wymierne efekty dla naszego rozwoju naukowego.

Kalendarium przygotowań:

 • 20 kwietnia 2015 – ostateczny termin dokonania wpłat za uczestnictwo w konferencji;
 • 20 kwietnia 2015 – termin nadsyłania formularzy rejestracyjnych i abstraktów;
 •  17 maja 2015  – ostateczny termin nadsyłania pełnych tekstów referatów.

UWAGA!!!

Referaty niespełniające wymogów edytorskich nie będą przyjmowane do druku.

Wszystkie artykuły sprawdzane będą przez komisję redakcyjną pod względem ich treści merytorycznych i wymogów edytorskich, która to podejmie ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do druku.

Rada Naukowa

 1. prof. zw. dr hab. inż. A. GLEN
 2. prof. zw. dr hab. inż. W. KITLER
 3. płk prof. zw. dr hab. inż. M. MARSZAŁEK – przewodniczący Rady Naukowej
 4. płk prof. zw. dr hab. inż. G. SOBOLEWSKI
 5. prof. zw. dr hab. inż. R. SZPYRA
 6. dr hab. Małgorzata CZURYK
 7. dr hab. Mirosław KARPIUK
 8. płk dr hab. T. KOŚMIDER
 9. płk dr hab. J. TYM
 10. dr K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA
 11. ppłk dr D.  NOWAK

Komitet organizacyjny:

mgr Malwina KOŁODZIEJCZAK

mgr Damian DOMAŃSKI

mgr Marcin BŁOŃSKI

mgr Ewelina CZERWIŃSKA

mgr Marcin KAMASSA

mgr Aleksandra KOTKOWSKA

mgr Michał PRZYBYLAK

 

Przydatne linki:

http://wbn.aon.edu.pl/bezpieczenstwo-narodowe-miedzynarodowe-wobec-wyzwan-wspolczesnego-swiata/4275

https://www.facebook.com/events/857196421040461/

 

plakat 3KMN na stronę

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę