Między postępem a tożsamością. Wywiad z ambasadorem Wietnamu w Polsce

Między postępem a tożsamością. Wywiad z ambasadorem Wietnamu w Polsce

Vu_Dang_Dung_Sylwester_ChruszczRosnąca, zwłaszcza w obliczu globalizacji, współzależność regionów i państw, współ­praca polsko-wietnamska, a także perspektywa rozwoju w aspekcie gospodarczym to tylko kilka spośród tematów rozmowy jaką Sylwester Chruszcz przeprowadził z Vu Dang Dungiem, ambasadorem nadzwyczajnym Republiki Wietnamu w Polsce.

Sylwester Chruszcz: Panie Ambasadorze, nasze kraje leżą na dwóch krańcach świata, czy mogą łączyć nas wspólne interesy?

Vu Dang Dung: Wietnam i Polska są państwami, które zajmują ważną pozycję  geopolityczną w dwóch rejonach: Azji południowo-wschodniej i Europy środkowo-wschodniej. Oba kraje są aktywnymi członkami dwóch organizacji odgrywającymi globalną rolę, tj. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i Unia Europejska (EU). W nurcie globalizacji, wzrastającego się powiązania i współzależności regionów, państw w obecnych czasach, nasze kraje mogą dzielić się wspólnymi interesami, możliwościami połączenia ze sobą na rzez rozwoju.

Czy Wietnam może być dla Polski bramą na inne kraje regionu ASEAN?

Wietnam jest członkiem organizacji ASEAN (Stowarzyszenie Krajów Azji Południowo-Wschodniej) i ma dobre, tradycyjne stosunki przyjaźni oraz historię wielopłaszczyznowej współpracy z Polską od 68 lat. I tutaj widziałbym przewagę w relacjach Polski z innymi krajami regionu Azji Południowo Wschodniej. Z tego względu Wietnam może być bramą, pomostem dla Polski, aby mogła zyskać dostęp do 10 rynków krajów ASEAN.

Jak Socjalistyczna Republika Wietnamu definiuje Polskę, jaki mamy wizerunek w pańskim kraju?

W naszych oczach, Polska jest krajem o heroicznej historii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w przeszłości kraj wielokrotnie walczył o wolność, suwerenność narodu, a dzisiaj stała się aktywnym członkiem Unii Europejskiej z młodą, prężnie rozwijającą gospodarką. Wietnam i Polskę łączy wiele podobieństw w historii rozwoju i budowy państwa.

Poprzez wiele lat stosunków współpracy, do obecnych czasów Wietnamczycy wciąż pamiętają o pomocy i cennym wsparciu polskich przyjaciół w okresie naszej walki o niepodległość a także budowy i rozwoju kraju. W historii dwóch wojen w Wietnamie, Polska udzieliła Wietnamowi ogromne wsparcie, była jedynym krajem obecnym w obu Komisjach rozejmowych po Porozumieniu w Genewie w 1954 r. oraz Porozumieniu paryskim w 1973r. Tysiące polskich oficerów i urzędników brało udział w tych dwóch Komisjach. Polska jest jednym z krajów posiadających wiedzę i technologię konserwacji i restauracji zabytków. Polski rząd, Polacy, a mianowicie postać architekta Kazimierza Kwiatkowskiego (Kazik),  w znacznym stopniu przyczynił się do zachowania i promowania wietnamskich wartości kulturowych, m.in. odbudowa starożytnej stolicy Hue,  starożytnego miasta Hoi An i Świętej ziemi w My Son. W zakresie edukacji i szkolenia, Polska wyedukowała dla Wietnamu tysiące studentów, pracowników naukowych, pracowników sektora eksploatacji złóż, sektora stoczniowego. Obecnie, Polska nadal udziela Wietnamowi 20 stypendiów na studia wyższe oraz studia podyplomowe. Wielu z nich po ukończeniu studiów powróciło do kraju i zajmowało ważne stanowiska w administracji państwowej, stając się pomostem promowanym przyjaźni polskiego narodu w Wietnamie.

Czy ostatnia wizyta Prezydenta Andrzej Dudy była kontynuacją naszych kontaktów czy można ją uznać za wizytę szczególną?

 Oficjalna wizyta Pana prezydenta Andrzeja Dudy w listopadzie zeszłego roku miało specjalne znaczenie, ponieważ była to wizyta Głowy państwa Narodu Polskiego w Wietnamie po 18 latach, w celu wzmacniania tradycji przyjaźni i współpracy pomiędzy obiema krajami. Jednocześnie otwiera to nowy rozdział w naszych relacjach, z perspektywą na wielopłaszczyznową współpracę w różnych dziedzinach w najbliższym latach.

Jak przedstwiłby pan Ambasador pozycję Polski w Wietnamie na tle innych krajów europejskich. Czy w ostatnich latach mój kraj był odpowiednio reprezentowany w Sajgonie i Hanoi?

Polska była i wciąż jest naszym największym partnerem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jest aktywnym członkiem Unii Europejskiej (EU) i może być bramą dla Wietnamu we wzmacnianiu współpracy z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ostatnim czasie, przedstawicielstwo dyplomatyczne Polski w Hanoi aktywnie wspierało współprace pomiędzy obiema krajami. Niedawno temu, z okazji wizyty Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, otwarto Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Ho Chi Minh, które zadaniem jest wsparcie współpracy gospodarczej i handlowej przedsiębiorstw obu państw. Jednakże porównując skalę współpracy z innymi państwami europejskimi, można powiedzieć, że relacje polsko-wietnamskie pozostaje wciąż na skromnym poziomie, nieadekwatne do potencjału i mocnych stron obu krajów. Oczekujemy, że nadejdzie taki dzień, kiedy poziom polskości będzie większy, poprzez zwiększoną obecność polskich przedsiębiorstw, inwestorów i turystów w Wietnamie.

Jakie obszary naszej współpracy mogą przynieś naszym krajom najwięcej korzyści?

Bazując na dobrej relacji polityczno-dyplomatycznej między naszymi krajami, współpracy gospodarczej i handlowej dają nam wiele korzyści. Szczególnie, jesteśmy krajami rolniczymi i mają wieloletnią tradycję produkcji spożywczej. Są to także dziedziny, które mają duże potencjały do współpracy między naszymi krajami.

Jak Wietnam podchodzi do problemu wyżywienia kraju, cały region ma już ponad miliard mieszkańców, czy pana kraj dąży do samowystarczalność?

Zapewnienie bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z najważniejszych celów państwa wietnamskiego, szczególnie w kontekście wzrostu liczby ludności i szybkiej zmiany klimatycznej. Dzięki bogatym źródłom surowców i produktom rolnym z wysoką jakością, Wietnam stał się jednym z największych eksporterów ryżu, kawy i nerkowca w ostatnich latach. Według statystyki łączna wartość produktów rolnych, leśnych i owwoców morza eksportowanych z Wietnamu w 2017 r. wynosi ponad 36 mld USD. Ponadto Wietnam aktywnie uczestniczy w działaniach w ramach Organizacji Narrodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), współpracuje w celu zapewnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego, a także w dzieleniu się żywności krajom mniej rozwiniętym.

Jak jest pana punkt widzenia na zmieniającą się sytuację polityczną na morzu połuniowochińskim?

Morze Wschodnie ma ważne położenie i znaczenie dla żeglugi w regionie Azji i Pacyfiku. W związku z tym, wspólne zainteresowanie państw w regionie i poza nim jest utrzymaniem pokoju, stabilności, bezpieczeństwa, swobody i bezpieczeństwo żeglugi i nawigacji na Morzu Wschodnim. Istnieją wciąż w ostatnim czasie spory pomiędzy państwami regionu i trwają niepokojące działanie militaryzacyjne w tym regionie. Ważne jest aby zaaganżowane państwa wzięły na siebie odpowiedzialność i przyczyniły się do utrzymania pokoju i stabilności w regionie na zasadzie przestrzegania praw międzynarodowych, zwłaszcza Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawo Morskie z roku 1982 (UNCLOS) i praw panstw nadbrzeżnych w stosunku do specjalnej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego. Rozstrzyganie sporów powinne drogą pokojową dialogu, a nie użycia siłami lub grożenia użyciem siłów.

Wietnam widząc jak Chiny stają się mocarstwem światowym, myśli o zacieśnieniu współpracy z USA i Rosja?

Jako kraj o średnio rozwijający się, Wietnam pragnie rozwijać stosunki ze wszystkimi krajami na świecie w duchu „Wietnam jest gotowy przyjaznić się ze wszystkimi państwami w społeczności międzynarodowej, dążąc do pokoju, niepodległości i rozwoju” . Wietnam zacieśniał stosunki z wielkimi krajami jak Rosja i USA nie w celu przeciwagi z Chinami. Wietnam wzmacniał i nadal rozwija współprace z Chinami we wszystkich dziedzinach. Od roku 2008 Chiny jest jednym z trzech krajów (obok Rosji i Indii), który ma z Wietnamem wszechstronne   stosunki strategiczne.

Jak będzie wyglądał Wietnam za 50 lat?

Wietnam jest na drodze realizacji wszechstronej renowacji kraju, zintensyfikowania stabilnego rozwoju kraju, aby stać się krajem uprzemysłowionym ku modernizacji w roku 2030 i krajem rozwijającym i nowoczesno-uprzemysłowionym w roku 2045, przy tym zachowując i rozwijając się tożsamości kulturalnych Wietnamu, powyższając poziomu życia obywateli w otoczeniu pokoju, stabilności, sprawiedliwości i postępu społecznego ./.

Wywiad ukazał się na łamach numeru 39 kwartalnika „myśl.pl".

Fot. 1: miasto Ho Chi Minh, główny port morski Wietnamu; fot. 2: Vu Dang Dung z Sylwestrem Chruszczem w Senaacie RP.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę