VIII Zjazd Geopolityków Polskich – Zabrze, 3-4.12.2016 r.

VIII Zjazd Geopolityków Polskich – Zabrze, 3-4.12.2016 r.

Wszystkich zainteresowanych sprawami międzynarodowymi zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową:

VIII ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

Termin: 3-4 grudnia 2016 r. (sobota-niedziela)

Miejsce: Politechnika Śląska, Aula Wydz. Organizacji i Zarządzania, Zabrze, ul. Roosevelta 26-28, budynek D.

Organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Gospodarz: Politechnika Śląska

 

1. Temat przewodni konferencji:

GEOPOLITYCZNE NASTĘPSTWA PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH

Propozycje tematów paneli:

  • Świat 200 lat po Malthusie: czy grozi nam demgraficzna katastrofa?
  • Współczesne migracje międzykontynentalne, a zmiana struktury etnicznej i religijnej państw
  • Konflikty narodowe i etniczne w przestrzeni postsowieckiej i europejskiej
  • Problemy demograficzne Polski i współczesnego świata
  • Presja demograficzna a walka o zasoby i energię
  • Metodologiczne problemy geopolityki w kontekście demografii i stosunków etnicznych
  • Granice Polski i ich ochrona w kontekście problemów migracyjnych i etnicznych

2. Języki obrad: polski, angielski

3. Opłata konferencyjna:

A. Udział z własnym referatem:
Koszt:  300 PLN (200 PLN dla członków PTG)
W cenie: druk publikacji, unikatowe materiały konferencyjne, możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w geopolityce i stosunkach międzynarodowych (metodologia, warsztat), zaświadczenie o udziale w krajowej konferencji naukowej.

B. Udziału bez własnego referatu jako obserwator(-ka)
Koszt:  200 PLN (100 PLN dla członków PTG)
W cenie: unikatowe materiały konferencyjne, możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w geopolityce i stosunkach międzynarodowych (metodologia, warsztat), zaświadczenie o udziale w krajowej konferencji naukowej.

Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnych w czasopismach naukowych PTG tj. "Przeglądzie Geopolitycznym" i "European Journal of Geopolitics".

Ilość miejsc ograniczona.

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do dnia: 10 września 2016 r. z dopiskiem: „Darowizna na rzecz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (VIII ZGP)”. Dane do przelewu zamieszono poniżej.

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7/26

30-198 Kraków

Konto bankowe (Bank BGŻ)

04 2030 0045 1110 0000 0390 5350

Wystawiamy faktury osobom, które dokonają wpłaty na Zjazd. Osoby te powinny wcześniej podać, na kogo organizatorzy powinni wystawić fakturę.

4. Forma i termin zgłoszenia

Zgłoszenia na VIII Zjazd Geopolityków Polskich w formie wypełnionej elektronicznej karty zgłoszeniowej należy przesyłać na adres: zjazd@ptg.edu.pl do dnia: 16 października br.

Karta zgłoszeniowa do pobrania: karta zgłoszeniowa VIII ZGP

Artykuł do publikacji należy przesłać do dnia: 1 stycznia 2017 roku. Oczekujemy artykułów naukowych nie przekraczających objętości jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron znormalizowanego maszynopisu: czcionka – 12 pkt., Times New Roman, interlinia – 1,5).

5. Druk publikacji:

Na ostateczną formę artykułu, przygotowanego do druku wg poniższych zaleceń, oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 stycznia 2017 roku (termin mija o północy). Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres:zjazd@ptg.edu.pl, z dopiskiem: „publikacja pokonferencyjna”.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę