VIII Zjazd Geopolityków Polskich, 3 XII 2016 – program

VIII Zjazd Geopolityków Polskich, 3 XII 2016 – program

Wszystkich zainteresowanych sprawami międzynarodowymi zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową:

VIII ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

Termin: 3 grudnia 2016 r. (sobota)

Miejsce: Politechnika Śląska, Aula Wydz. Organizacji i Zarządzania, Zabrze, ul. Roosevelta 26-28, budynek D.

Organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Gospodarz: Politechnika Śląska

1. Temat przewodni konferencji:

GEOPOLITYCZNE NASTĘPSTWA PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH

PROGRAM:

8.00-9:00 – rejestracja uczestników

9.00-9.20 – Inauguracja, ogłoszenie Kapituły Nagrody im. Oskara Żebrowskiego, rozstrzygnięcie Konkursu „Książka Geopolityczna Roku”

9.20-11.30 – Debata otwarta Geopolityczne konsekwencje procesów demograficznych”,

            prowadzący: A. Zapałowski

            eksperci: prof.prof. Stefan Bielański, Piotr Eberhardt,  Robert Ištok,  Jarosław Macała, Julian Skrzyp, Paweł Soroka, Mirosław  Sułek, Roman  Szul,  Sergiusz  Wasiuta, Jan Wendt, Jernej Zupančič

11.30-12.00 – przerwa kawowa

Sesja I  12.00 – 14.45

Prof. Mirosław Sułek, Uniwersytet Warszawski – Kasandryczne prognozy demograficzne – nauka, pseudonauka, ideologia?

Prof. Roman Szul, Uniwersytet Warszawski – „Szoki demograficzne” jako determinanta ewolucji sytuacji geopolitycznej w świecie

Prof. Sergiusz Wasiuta, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Problem bezpieczeństwa demograficznego Rosji na Dalekim Wschodzie i Syberii

Dr Leszek Sykulski, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimWspółczynnik youth bulge w badaniach nad bezpieczeństwem międzynarodowym

Dr Andrzej Zapałowski, Uniwersytet Rzeszowski – Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski związane z powstaniem wschodniego korytarza nielegalnej migracji

Prof. Robert Ištok, mgr  Ivana Damankošová, mgr Michaela Mečiarová, University of Prešov Geopolitical Implications of Population Ageing in Russia

Prof. Piotr Kwiatkiewicz, WAT, Pozaekonomiczne determinanty procesów migracyjnych na Bliskim Wschodzie

Dr Piotr Wilczyński, PTG Kraków, Potencjalne konflikty etniczne w Europie

Dr Jarosław Mikołajec, Politechnika Śląska – Geopolityczne konsekwencje współczesnych zmian klimatycznych

Mgr Jarosław Dutka WBN ASzW – „Polityka Brzucha czyli strategia eksportu istot ludzkich” w świetle rozwoju myśli geopolitycznej na przestrzeni dziejów

14.45 – 15.45 – przerwa obiadowa

Sesja IIa   15.45-17.45

Dr Krzysztof Iwańczuk, UMCS – Bezpieczeństwo demograficzne państwa

Dr Bogdan Pliszka, Politechnika Ślaska – Islam i Europa. Współistnienie-konfrontacja-podbój?

Dr Justyna Trubalska, PTG oddział Lublin – Zarządzanie granicami zewnętrznymi UE – stan obecny i perspektywy

Dr Michał Siudak, Uniwersytet Jagielloński – Współczesna ukraińska emigracja – zagrożenie czy szansa dla stosunków polsko – ukraińskich?

Mgr Adam Myślicki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Czy imigracja z Ukrainy zapełni lukę emigracyjną w Polsce?

Mgr Wojciech Łysek, Uniwersytet Jagielloński – Demograficzne konsekwencje konfliktu w Donbasie

Dr Aleksandra Synowiec, Politechnika Śląska – Polityczne, prawne, społeczne i ekonomiczne wyzwania uchodźstwa wewnętrznego w kontekście Ukrainy

Dr Wojciech Kotowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Mały ruch graniczny między Polską i Rosją w kontekście teorii paradyplomacji

Mgr Monika Noviello, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Wpływ zjednoczenia Włoch na migracje w II połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem obszaru byłego Królestwa Obojga Sycylii

Sesja IIb  15.45-17.45

Prof. Olga Wasiuta, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Czynniki i cechy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego

Dr Bartosz Gołąbek, Uniwersytet Jagielloński –  Rosyjski mariaż liberalizmu z geopolityką – konteksty publicystyki Władisława Inoziemcowa

Dr Konrad Świder, PAN Warszawa – Rozpad Związku Radzieckiego w świetle koncepcji Aleksieja Sałmina, Władimira Kaganskiego, Anatolija Wiszniewskiego i Rogera Brubakera

Mgr Michał Marek, Uniwersytet Jagielloński – Relacje polsko-ukraińskie jako potencjalne pole rosyjskich działań hybrydowych przeciwko RP

Dr Krzysztof Żęgota, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego w świetle rosyjskich dokumentów strategicznych

Dr Bethuel Matsili, Klaudia Marlicka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Priorytety bezpieczeństwa w Afryce według generała Mohammeda Ould Aziza

Dr Rafał Kopeć, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Kierunki rozwoju chińskiego potencjału militarnego

Dr Adam Rogala-Lewicki, Kancelaria Adwokacka Mamiński i Wspólnicy Sp. k. – Integracja europejskiego przemysłu obronnego. Zrzeszenia branżowe przedsiębiorców z sektora zbrojeniowego jako element uwarunkowań geopolitycznych – przegląd wybranych kazusów

Dr Piotr Pochyły, Uniwersytet Zielonogórski – Kwestia uchodźców i bezpieczeństwa granic państwowych w exposé ministrów spraw zagranicznych Polski w latach 2014-2016

17.45 – 18.00 – zakończenie obrad

18.00-19.00 – posiedzenie Rady Naukowej PTG połączone z kolacją

2. Języki obrad: polski, angielski

3. Opłata konferencyjna:

Studenci i osoby nie potrzebujące zaświadczenia ani materiałów konferencyjnych – wstęp wolny.

A. Udział z własnym referatem:
Koszt:  300 PLN (200 PLN dla członków PTG)
W cenie: druk publikacji, unikatowe materiały konferencyjne, możilwość zabrania głosu w debacie, możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w geopolityce i stosunkach międzynarodowych (metodologia, warsztat), catering (przerwa kawowa), zaświadczenie o udziale w krajowej konferencji naukowej.

B. Udziału bez własnego referatu jako obserwator(-ka)
Koszt:  200 PLN (100 PLN dla członków PTG)
W cenie: unikatowe materiały konferencyjne, możliwość zabrania głosu w debacie, możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w geopolityce i stosunkach międzynarodowych (metodologia, warsztat), catering (przerwa kawowa), zaświadczenie o udziale w krajowej konferencji naukowej.

Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnych w czasopismach naukowych PTG tj. "Przeglądzie Geopolitycznym" i "European Journal of Geopolitics".

Ilość miejsc ograniczona.

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do dnia: 16 października 2016 r. z dopiskiem: „Darowizna na rzecz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (VIII ZGP)”. Dane do przelewu zamieszono poniżej.

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7/26

30-198 Kraków

Konto bankowe (Bank BGŻ)

04 2030 0045 1110 0000 0390 5350

Wystawiamy faktury osobom, które dokonają wpłaty na Zjazd. Osoby te powinny wcześniej podać, na kogo organizatorzy powinni wystawić fakturę.

4. Forma i termin zgłoszenia

Zgłoszenia na VIII Zjazd Geopolityków Polskich w formie wypełnionej elektronicznej karty zgłoszeniowej należy przesyłać na adres: zjazd@ptg.edu.pl do dnia: 16 października br.

Karta zgłoszeniowa do pobrania: karta zgłoszeniowa VIII ZGP

Artykuł do publikacji należy przesłać do dnia: 1 stycznia 2017 roku. Oczekujemy artykułów naukowych nie przekraczających objętości jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron znormalizowanego maszynopisu: czcionka – 12 pkt., Times New Roman, interlinia – 1,5).

5. Druk publikacji:

Na ostateczną formę artykułu, przygotowanego do druku wg poniższych zaleceń, oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 stycznia 2017 roku (termin mija o północy). Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: zjazd@ptg.edu.pl, z dopiskiem: „publikacja pokonferencyjna”.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę