Europa

Przygotowania do szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie

Adam Kowalczyk W listopadzie tego roku odbędzie się istotny z polskiego punktu widzenia Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Jego konsekwencje mogą mieć długofalowy charakter, a ich zasięg nie musi ograniczyć się wyłącznie do kilku państw […]