Geopolityka

Bohdan Wasiutyński: O myśl państwową

Bohdan Wasiutyński Stosunek społeczeństwa do państwa stanowi jedno z najciekawszych zagadnień psychologii zbiorowej. Prawie wszystkie państwa powstały drogą podboju. Posłuch dla rozkazów władcy zapewniała siła, którą on rozporządzał, tępiąc z bezwzględną surowością wszelkie objawy przeciwstawiania […]

Filozofia polityczna

Piotr Wilczyński: Koncepcje państwa we współczesnej myśli politycznej

dr Piotr L. Wilczyński Obserwacje funkcjonowania współczesnego państwa pozwalają historykom oraz politologom przełomu XIX i XX wieku uchwycić kilka istotnych tendencji i zmian zachodzących w jego charakterze. Na tle tych zmian pojawiają się przeróżne projekty, […]