Geopolityka

Polecamy: Jakub Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym

Polecamy: Jakub Potulski, Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2011, ss. 274. Pierwsza na rynku polskim monografia poświęcona geopolityce krytycznej, nowej szkole myślenia o sprawach międzynarodowych, jaka powstała w ramach geopolityki w latach 90. XX wieku. […]