Geopolityka

Renesans geopolityki

W weekendowym wydaniu „Dziennika Trybuna” (18-20 X 2013) ukazał się wywiad z dr. Leszkiem Sykulskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, pt. „Renesans geopolityki”. Poniżej zamieszczamy krótki fragment, zachęcając do lektury całości. *** – W mediach często […]