Redukcja broni jądrowej na świecie

Obama_and_Medvedev_sign_Prague_Treaty_2010Geopolityka.net – Info
 
Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem opublikował dziś kolejny rocznik – SIPRI Yearbook 2013 – poświęcony ocenie aktualnego stanu bezpieczeństwa międzynarodowego, skali zbrojeń i procesu rozbrojenia. Jednym z kluczowych tematów tego wydania jest proces rozbrojenie jądrowego.

Zgodnie z danym zaprezentowanymi w raporcie SIPRI, na początku 2013 w skład "klubu atomowego" wchodzą: Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Indie, Pakistan i Izrael. Tych osiem państw posiada łącznie około 4 400 głowic tzw. operacyjnej broni jądrowej, czyli przystosowanej do użycia (zamontowanej na rakietach lub tylko rozmieszczonej w bazach wojskowych). Prawie 2 tys. z nich przechowywanych jest w stanie wysokiej gotowości operacyjnej. Liczba wszystkich głowic jądrowych na świecie – wg SIPRI – wynosi 17 265 broni jądrowej (zob. tabela poniżej), w porównaniu z 19 tys. na początku 2012 r.

Broń jądrowa na świecie (2013)
 

Państwo
Głowice rozmieszczone*
Pozostałe głowice
Razem – 2013 r.
Razem – 2012 r.
USA
2150
5550
7700
8000
Rosja
1800
6700
8500
10000
W. Brytania
160
65
225
225
Francja
290
10
300
300
Chiny

250
250
240
Indie

90-110
90-110
80-100
Pakistan

100-120
100-120
90-110
Izrael

80
80
80
Razem
4400
12865
17265
19000

Źródło: SIPRI Yearbook 2013
*Głowice rozmieszczone – zamontowane na rakietach, bądź dyslokowane w jednostkach operacyjnych.

Spadek liczby głowic jest skutkiem postępującej redukcji amerykańskich i rosyjskich arsenałów jądrowych zgodnie z postanowieniami traktatu nowego traktatu START (ang. New START, ros. SNV-III) o ograniczeniu zbrojeń strategicznych. Traktat ten został podpisany 8 kwietnia 2010 r. w Pradze, a wszedł w życie po ratyfikacji 5 lutego 2011. Ma obowiązywać przynajmniej do 2021 r.

Geopolityka.net
(oprac. M.W.)
Info: sipri.org
Foto: wikimedia.org
Na zdj. B.Obama i D. Miedwiediew po podpisaniu traktatu New START
 
 
 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę