Punktowane czasopisma politologiczne 2015

MNiSWLista polskich punktowanych czasopism politologicznych (bez Impact Factor) wg wykazu Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego z 23.12.2015 r. (Część B)

 

Tytuł czasopisma

Liczba punktów

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne

14

Annales UMCS, Sectio K: Politologia

12

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica

7

Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem

3

Azja-Pacyfik. Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka

6

Bezpieczeństwo Narodowe

6

Bezpieczeństwo.Teoria i Praktyka

6

Chorzowskie Studia Polityczne

9

Doctrina. Studia społeczno-polityczne

9

Eastern Review

5

Gdańskie Studia Międzynarodowe

4

Historia i Polityka

10

Homo Politicus: Rocznik Politologiczny

2

Horyzonty Polityki

7

Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski

3

In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

7

Internal Security

10

International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal

11

Journal of Geography, Politics and Society

3

Journal of International Studies

10

Krakowskie Studia Międzynarodowe

10

Kultura i Polityka

8

Kwartalnik Bellona

7

Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon"

8

Myśl Ekonomiczna i Polityczna

13

New Eastern Europe

5

Nowa Polityka Wschodnia

6

Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne

5

Nowy Prometeusz

7

Polish Journal of Political Science

5

Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny

6

Polish Political Science Yearbook

13

Politeja

13

Polityka i Bezpieczeństwo

6

Polityka i Społeczeństwo

9

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

5

Przegląd Geopolityczny

6

Przegląd Politologiczny

14

Przegląd Strategiczny

8

Przegląd Zachodni

12

Res Politicae

4

Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego

8

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

14

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego

6

Rocznik Strategiczny

8

Securitologia

7

Security and Defence Quarterly

6

Security Dimensions: International & National Studies

7

Sprawy Międzynarodowe

12

Stosunki Międzynarodowe – International Relations

12

Studia Bezpieczeństwa Narodowego

3

Studia Europejskie

12

Studia Geohistorica

7

Studia Politicae Universitatis Silesiensis

7

Studia Politologiczne

13

Studia Polityczne

13

Świat Idei i Polityki

5

TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

11

The Polish Quarterly of International Affairs

6

Torun International Studies

7

Warsaw East European Review

4

Wrocławskie Studia Politologiczne

7

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

8

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej

7

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej

8

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica

9

 

 

 
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę