Geopolityka

Punktowane czasopisma politologiczne 2015

Lista polskich punktowanych czasopism politologicznych (bez Impact Factor) wg wykazu Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego z 23.12.2015 r. (Część B).    Tytuł czasopisma Liczba punktów Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 14 Annales UMCS, Sectio K: Politologia 12 Annales […]