Publikacje zakwalifikowane w I etapie konkursu Książka Geopolityczna Roku 2013

Publikacje zakwalifikowane w I etapie konkursu Książka Geopolityczna Roku 2013

Konkurs Książka Geopolityczna Roku 2013 – etap I

Zakończył się I etap konkursu Książka Geopolityczna Roku, w którym to członkowie Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, czytelnicy czasopisma "Przegląd Geopolityczny", portalu Geopolityka.net, czasopism i portali partnerskich konkursu, organizacji zajmujących się sprawami międzynarodowymi oraz komercyjnych wydawnictw przesyłali zgłoszenia publikacji konkursowych.

Wpłyneło 268 kart zgłoszeniowych. W I etapie konkursu zakwalifikowano łącznie 55 tytułów książkowych. Poniżej zamieszczamy listę w porządku alfabetycznym. Do 17 lutego br., w II etapie konkursu, władze Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego wybiorą 10 nominacji finałowych. 

 

LISTA PUBLIKACJI ZAKWALIFIKOWANYCH W I ETAPIE KONKURSU KSIĄŻKA GEOPOLITYCZNA ROKU 2013

(kolejność alfabetyczna)

 1. Małgorzata Abassy, Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

 

 1. Stanisław Bieleń, Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, ASPRA-JR, Warszawa 2013.

 

 1. Stanisław Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, ASPRA-JR, Warszawa 2013.

 

 1. Wojciech Błasiak, Pomiędzy centrum a peryferiami na progu XXI wieku: geopolityka i ekonomika Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej i światowej depresji gospodarczej, Wydawnictwo Śląsk,  Katowice 2013.

 

 1. Paweł Janusz Borkowski, Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej”, ASPRA-JR, Warszawa 2013.

 

 1. Zbigniew Brzeziński, Strategiczna wizja: Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.

 

 1. Jim Cangrong, Przyszłość Chin, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Andrzej Ciupiński, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Geneza, rozwój, funkcjonowanie, Difin, Warszawa 2013.

 

 1. Bohdan Cywiński, Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, wyd. TRIO, Warszawa 2013.

 

 1. Marek Czajkowski, Obrona przeciwrakietowa w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

 

 1. Sławomir Dębski (red.), Zapomniany pokój. Traktat ryski interpretacje i kontrowersje 90 lat później, Centrum Polsko–Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2013.

 

 1. Maria Domańska, Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej. Perspektywa zachodnioafrykańskiej myśli politycznej, ASPRA-JR, Warszawa 2013.

 

 1. Maria Domańska, Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na obszarze poradzieckim, ASPRA-JR, Warszawa 2013.

 

 1. Andrzej Dybczyński (red.), Geopolityka, Poltext, Warszawa 2013.

 

 1. Piotr Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, IGiPZ PAN, Warszawa 2013.

 

 1. Łukasz Firmanty, Afryka we współczesnej polityce Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Łukasz Gacek, Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

 

 1. Sylwester Gardocki (red.), Obszar byłego ZSRR. Klęska demokracji czy transformacja?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Marcin Florian Gawrycki, Brazylia jako mocarstwo wschodzące, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2013.

 

 1. Joseph Goebbels, Dzienniki, Świat Książki, Warszawa 2013.

 

 1. Justyna Gotkowska, Szwedzki szpagat: polityka obronna Szwecji a region Morza Bałtyckiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2013.

 

 1. Lê Thanh Hái, Artur Kościański (red.), Spory terytorialne na zachodnim wybrzeżu Pacyfiku, Warszawa, Lê Thanh Hái, 2013.

 

 1. Lin Jingzhi, Pu Pin, Wybór Chin. Pokojowy rozwój i budowa harmonijnego świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Krzysztof Karsznicki, Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym, Difin, Warszawa 2013.

 

 1. Tadeusz Klementewicz, Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów, Dom Wydawniczy ELIPSA 2013.

 

 1. Robert Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

 

 1. Marta Kosmala-Kozłowska, Dialog Zachód-Azja Wschodnia w dziedzinie praw człowieka. Wizje i praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Raul Andrzej Kosta, Konflikty – kolonializm – fundamentalizm w przestrzeni bliskowschodniej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Mariusz Kowalski, Księstwa Rzeczypospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny, IGiPZ PAN, Warszawa 2013.

 

 1. Krzysztof Kozłowski, Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Agnieszka Kuszewska, Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo, Difin, Warszawa 2013.

 

 1. Agnieszka Legucka, Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim, Difin, Warszawa 2013.

 

 1. Tadeusz Zbigniew Leszczyński, Państwa bałkańskie i Turcja w polityce bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej (2001-2010), Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji, Warszawa 2013.

 

 1. Michał Łuszczuk (red.), Arktyka na początku XXI wieku: między współpracą a rywalizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

 

 1. Robert Majzner (red.), Si vis pacem, para bellum: bezpieczeństwo i polityka Polski: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Częstochowa-Włocławek 2013.

 

 1. Joanna Marszałek–Kawa (red.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Joanna Marszałek-Kawa (red.), Oblicza polityki azjatyckiej. Szanse i bariery, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja (red.), Przyszłość azjatyckich tygrysów. Zagrożenia i wyzwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Joanna Marszałek-Kawa, Sylwester Gardocki (red.), Azjatyckie strategie polityki międzynarodowej i regionalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Mariusz Maszkiewicz, Między bezpieczeństwem a tożsamością. Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990-2010), Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2013.

 

 1. Grzegorz Mazur, Relacje Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Historia i perspektywy, Difin, Warszawa 2013.

 

 1. Andrzej Miszczuk, Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Norbertinum Lublin 2013.

 

 1. Marcin Orzechowski, Strategie polityczne Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej w latach 1990-2005, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Renata Podgórzyńska, Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Marek Rewizorski, Remigiusz Rosicki, Witold Ostant, Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013.

 

 1. Krzysztof Sawicki, Obwód Kaliningradzki FR w ładzie międzynarodowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Krzysztof Siwek, Próby dialogu politycznego Stanów Zjednoczonych z Kubą w latach 1961–1975, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Mirosław Sułek, Potęga państw. Modele i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.

 

 1. Mirosław Sułek (red.), Potęgometria, t. 1, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2013.

 

 1. Tomasz Stępień, Europa wobec cywilizacji Antona Hilckmana porównawcza nauka o cywilizacjach. Zasady–Metoda–Zastosowanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Andrzej Szeptycki, Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

 

 1. Piotr A. Świtalski, Emocje, interesy, wartości: Przemiany paradygmatów polityki międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

 

 1. Joanna Wardęga (red.), Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

 

 1. Agata Włodkowska-Bagan, Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim, Difin, Warszawa 2013.

 

 1. Jean Ziegler, Geopolityka głodu: masowa zagłada, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2013.

 

***

Patronat medialny:

PG_logogeopolityka.net_logotyp2

untitledlogo-np-biale-400px  

                 logo_IG                            ECAG_big

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę