“Potęga państw” – nowa książka prof. Mirosława Sułka

“Potęga państw” – nowa książka prof. Mirosława Sułka

Miroslaw_Sulek_Potega_panstwNowość wydawnicza

Wszystkich zainteresowanych geopolityką, stosunkami międzynarodowymi i problematyką badania polityki globalnej zapraszamy do sięgnięcia po najnowszą książkę prof. dra hab. Mirosława Sułka z Uniwersytetu Warszawskiego, który już od kilkunastu lat zajmuje się rozwijaniem propagowaniem potęgometrii. Tytuł książki brzmi: "Potęga państw. Modele i zastosowania". Wydawcą publikacji jest Wydawnictwo Rambler. Prof. Sułek należy m.in. do Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, gdzie kieruje Komisją Potęgonomii i Potęgometrii, a także pełni funkcję przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTG.

Od Wydawcy:

Tematem książki profesora Mirosława Sułka, a także przedmiotem jego badań i prowadzących do ważnych konkluzji dociekań jest potęga – centralne zagadnienie stosunków międzynarodowych rozumianych jako dziedzina wiedzy. 

Uważam, że odbiorcą tej pracy staną się nie tylko badacze stosunków międzynarodowych, ale także ekonomiści, stratedzy i politycy naszego państwa. Wnosi ona oryginalną wiedzę dla pracowników zatrudnionych w instytucjach odpowiedzialnych za stanowienie ładu społeczno-gospodarczego i kształtowanie strategii bezpieczeństwa. – profesor Janusz Płaczek

Mirosław Sułek – profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych (Zakład Studiów Strategicznych) – ekonomista, prakseolog, analityk studiów strategicznych. Jego zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami znajdującymi się na styku nauk ekonomicznych, politycznych i wojskowych. Specjalizuje się w metodach analizy i pomiaru potęgi państw. W roku 2010 ukazała się jego książka "prognozowanie i symulacje międzynarodowe". 

Książkę można nabyć TUTAJ.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę