PISM: Czysty węgiel szansą dla polskiej gospodarki?

PISM: Czysty węgiel szansą dla polskiej gospodarki?

Damian Wnukowski

Unia Europejska powinna bez trudu osiągnąć cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., jednak dalsza ich redukcja może stanowić wyzwanie dla wielu państw członkowskich. Dotyczy to zwłaszcza krajów o wysokim udziale węgla w miksie energetycznym, w tym Polski, która ze spalania tego surowca pozyskuje 90% energii elektrycznej. Dlatego w niedalekiej przyszłości można się spodziewać większego wykorzystania czystych technologii węglowych (CTW), które pomogą zarówno chronić klimat, jak i podnieść konkurencyjność gospodarek. Polska ma szansę stać się jednym z liderów w dziedzinie CTW – mogą one ułatwić  modernizację sektora energetycznego, a także stać się jednym z polskich produktów eksportowych.

Więcej: Biuletyn PISM nr 32 (1144), 18 marca 2014 r

Źródło: Polski Instytut Spraw Międznarodowych

Autor jest analitykiem programu międzynarodowych stosunków gospodarczych i problemów globalnych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Fot. Witek Kozaczkiewicz CC 3.0

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę