Ostatni dzień zgłoszeń na V Zjazd Geopolityków Polskich

Ostatni dzień zgłoszeń na V Zjazd Geopolityków Polskich

 

 
Dziś mija ostatni dzień zgłoszeń na ogólnopolską konferencję:
V Zjazd Geopolityków Polskich
 
Termin: 12-13 kwietnia 2013 r. (piątek-sobota)
Miejsce: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych), ul. Stefana Batorego 39 L (http://www.wpism.umk.pl/)

Zgłoszeń w formie wypełnionej elektronicznej karty zgłoszeniowej oczekujemy na adres mailowy sekretarzy konferencji (poniżej) dziś do północy.
 
Organizator:
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Współorganizatorzy:

 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
 • Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych
 • Instytut Geopolityki w Częstochowie (koordynator zjazdów)
 • Europejska Szkoła Dyplomacji Akademii Polonijnej w Częstochowie
 • Katedra Geopolityki i Geostrategii Akademii Polonijnej w Częstochowie
 • Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych
 • Naukowe Koło Wschodnie UMK
 • Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UMK
 • Koło Kultury Żydowskiej UMK
 • Studenckie Koło Myśli Politycznej UMK
 • Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
Organizatorzy zapewniają druk referatów konferencyjnych.

Koszt udziału w konferencji z własnym referatem: 100,00 PLN.

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do 31 marca 2013 r. z dopiskiem: "Darowizna na rzecz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (V ZGP)". Dane do przelewu zamieszono poniżej.

Zgłoszenia na V ZGP w formie wypełnionej elektronicznej karty zgłoszeniowej wraz z artykułami z przeznaczeniem do publikacji w serii wydawniczej "Studia Geopolityczne" należy przesyłać do sekretarzy konferencji do dnia 31 marca 2013 r.  Oczekujemy artykułów naukowych liczących 20-30 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5).

Sekretarze V Zjazdu Geopolityków Polskich:

p. Joanna Rak

p. Arkadiusz Meller

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

al. Pokoju 6/64

42-207 Częstochowa
 

Konto bankowe (BZ WBK)

18 1090 1636 0000 0001 1256 6502

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę