Nowość wydawnicza: Elementy geopolityki i geoekonomii w badaniach problemów międzynarodowych

Nowość wydawnicza: Elementy geopolityki i geoekonomii w badaniach problemów międzynarodowych

Elementy_geo

 

Wszystkim naszym P.T. Czytelnikom polecamy książkę pod redakcją naukową

dr. Mateusza Hudzikowskiego

pt.

 "Elementy geopolityki i geoekonomii w badaniach problemów międzynarodowych"

wydaną nakładem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Publikacja liczy 274 strony formatu A5.

 

KSIĄŻKĘ MOŻNA KUPIĆ TUTAJ

 

SPIS TREŚCI

Wstęp (Mateusz Hudzikowski)

Geopolityka w skali mikro. Uwarunkowania geopolityczne europejskich państw karłowatych  (Marek Śmigasiewicz)

Geopolityczne uwarunkowania konfliktów na Bałkanach (Patryk Bukowski)

Uwarunkowania geopolityczne możliwości powstania kurdyjskiej autonomii (Beata Belica)

Centralizm – regionalizm – autonomia:  casus Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej (Krzysztof Żęgota)

Długookresowe uwarunkowania w stosunkach polsko – rosyjskich (Kamil Gołaś)

Długofalowe wizje Unii Europejskiej.  Polska i Europa (Marek Tyrała)

Przestrzeń geoekonomiczna w wymiarze  finansów międzynarodowych (Karina Jędrzejowska)

Zakończenie (Mateusz Hudzikowski)

Bibliografia

 

Noty o autorach

Beata Belica ­­– absolwentka kierunków stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, laureatka Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, Stypendium Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej oraz Stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Patryk Bukowski – absolwent politologii (Uniwersytet Gdański), laureat stypendium J. M. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, założyciel i przewodniczący Koła Naukowego Geopolityki na Uniwersytecie Gdańskim

Kamil Gołaś – doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie nauk o polityce, specjalizuje się w problematyce obszaru poradzieckiego

Mateusz Hudzikowski – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Sekretarz Zarządu w Polskim Towarzystwie Geopolitycznym, redaktor naczelny portalu Geopolityka.net

Karina Jędrzejowska ­– doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych (Instytut Stosunków Międzynarodowych) na Uniwersytecie Warszawskim

Marek Śmigasiewicz – politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, obecnie doktorant na Uniwersytecie Warszawskim

Marek Tyrała ­­– doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie nauk o polityce, absolwent m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego

Krzysztof Żęgota – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

INFORMACJE O KSIĄŻCE:

Format: 148×210
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 274
ISBN: 978-83-931924-3-4
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Redakcja naukowa: Mateusz Hudzikowski
Język: polski
Oprawa: Miękka

Dystrybucja, zamówienia dla bibliotek i księgarń:

sowa

Ewelina Czechowska

Sowa Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, 01-209 Warszawa

Tel. + 48 22 431 81 32, kom. +48 600 992 113

Fax: + 48 22 431 81 50

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę