Paweł Urbański: Nowa doktryna polityczna RP wobec Rosjan i państwa rosyjskiego (projekt obywatelski)

Paweł Urbański: Nowa doktryna polityczna RP wobec Rosjan i państwa rosyjskiego (projekt obywatelski)

nowa_doktryna

Paweł Urbański

Niezależna Inicjatywa Obywatelska „Niepodległość”

1. Kontrola polityczna nad przepływem surowców energetycznych z terenu Federacji Rosyjskiej do Europy oraz żywności z Europy na teren Federacji Rosyjskiej. Sprawowanie przez Unię Europejską pełnej kontroli politycznej nad przepływem, przez teren Międzymorza, surowców, a w tym szczególnie surowców energetycznych z terenu Federacji Rosyjskiej do Europy oraz żywności i artykułów konsumpcyjnych z Europy na teren Federacji Rosyjskiej. Kontrola ta ma w pierwszej kolejności uwzględniać interesy polityczne Unii Europejskiej i interesy polityczne państw Unii Europejskiej, a dopiero w dalszej kolejności interesy gospodarcze Unii Europejskiej i interesy gospodarcze państw Unii Europejskiej. Interesy gospodarcze koncernów narodowych i międzynarodowych, nie związane z interesami Unii lub interesami państw Unii, nie będą w żadnym wymiarze uwzględniane. Z jednej strony kontrola polityczna ma służyć ograniczeniu uzależniania się państw Unii Europejskiej od dostaw surowców energetycznych z Federacji Rosyjskiej, które to uzależnienie spowodowane jest niekontrolowanym rozwojem gospodarczym uwzględniającym jedynie czynniki ekonomiczne, bez uwzględniania czynników politycznych. Z drugiej strony kontrola polityczna ma dać Unii i państwom Unii skuteczne narzędzie wywierania presji politycznej na Federację Rosyjską za pomocą instrumentów ekonomicznych.

2. Ukaranie zbrodniarzy komunistycznych i postkomunistycznych. Postawienie przed trybunałem międzynarodowym komunistycznych i postkomunistycznych zbrodniarzy wojennych i zbrodniarzy przeciwko ludzkości ukrywających się na terenie podległym Federacji Rosyjskiej, a szczególnie winnych zbrodni popełnionych w wyniku agresji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę (1939), Finlandię (1939), Litwę, Łotwę i Estonię (1940), Berlin Wschodni (1953), Węgry (1956), Czechosłowację (1968) i Afganistan (1979) oraz Federacji Rosyjskiej na Czeczenię (1994) i Gruzję (2008).

3. Demilitaryzacja tzw. Obwodu Kaliningradzkiego. Całkowita demilitaryzacja terenu tzw. Obwodu Kaliningradzkiego polegająca na wycofaniu wszystkich wojsk Federacji Rosyjskiej oraz sprzętu wojskowego i demontażu oraz likwidacji takich urządzeń jak silosy wyrzutni rakietowych, hangary, schrony, porty wojenne itp. Pozostawienie na tym terenie wyłącznie niezbędnych sił policyjnych i niezbędnych oddziałów ochrony granicy.

4. Powrót wojsk Federacji Rosyjskiej do domu. Wycofanie wojsk Federacji Rosyjskiej z tzw. Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, Białorusi, Krymu, Abchazji, Osetii Południowej oraz innych terytoriów w Europie i Azji leżących poza obszarem, uznawanych przez społeczność międzynarodową, granic Federacji Rosyjskiej.

5. Nowa linia Curzona dla Rosji i Rosjan. Wyznaczenie dla Rosji i Rosjan “nowej linii Curzona” i to zarówno na zachodzie jak i na wschodzie oraz na południu i północy, rozumianej jako linia demarkacyjna wyznaczająca przyszłą granicę państwa rosyjskiego i oddzielająca tereny zamieszkałe przez Rosjan od terenów zamieszkałych przez inne narody oraz od obszarów wielonarodowościowych.

6. Referenda i plebiscyty na terenach wyzwolonych spod okupacji Federacji Rosyjskiej. Przeprowadzenie referendów niepodległościowych na terenach byłej Federacji Rosyjskiej zamieszkałych przez narody inne niż naród Rosyjski oraz przeprowadzenie plebiscytów na terenach zamieszkałych przez społeczności wielonarodowe. Celem plebiscytów będzie przyporządkowanie terenów wielonarodowościowych do powstałych, w wyniku referendów niepodległościowych, nowych państw. Referenda niepodległościowe i plebiscyty przeprowadzone zostaną pod kontrolą instytucji międzynarodowych na podobnych zasadach jak plebiscyty, które przeprowadzone zostały w Europie Centralnej w konsekwencji Traktatu Wersalskiego, przy uwzględnieniu doświadczeń uzyskanych podczas tamtych plebiscytów.

7. Wolne wybory. Przeprowadzenie, pod kontrolą instytucji międzynarodowych, pierwszych demokratycznych wyborów parlamentarnych i prezydenckich w nowych państwach, a w tym także na terenie przyszłego państwa rosyjskiego.

***

Autor – Szef Okręgu Wielkopolskiego Konfederacji Polski Niepodległej.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę