Warto przeczytać: Negocjacje w stosunkach międzynarodowych

Warto przeczytać: Negocjacje w stosunkach międzynarodowych

Bielen_NegocjacjeNowość wydawnicza

Stanisław Bieleń, Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 420.

Polecamy naszym Czytelnikom najnowszą książkę Pana prof. dr. hab. Stanisława Bielenia z Uniwersytetu Warszawskiego, członka Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Publikacja porusza jeden z kluczowych aspektów stosunków międzynarodowych, jakim są negocjacje. Autor podejmuje temat z punktu widzenia naukowca, zaznajamia czytelnika zarówno z problematyką terminologiczną, jak i różnymi aspektami uwarunkowań negocjacji międzynarodowych. Przedstawia zatem uwarunkowania kulturowe, psychologiczne, ideologiczne czy prawne. W książce znajdziemy także omówienie wybranych stylów negocjacyjnych. Autor przedstawił kolejno: chiński, rosyjski, niemiecki i północnoamerykański styl negocjacji.

Z recenzji wydawniczych

„Autor ukazuje genezę i rozwój działań negocjacyjnych w świecie, eksponując przy tym szczególnie dorobek świata anglosaskiego. Trafnie ujmuje fenomen i specyfikę procesu negocjacyjnego Unii Europejskiej. Prezentuje charakterystykę pojęć (kategorii) wiedzy o negocjacjach międzynarodowych, problemy pertraktacji, rokowań i przetargu interesów. Główną uwagę skupia na negocjacjach dyplomatycznych, ale wskazuje również na inne formy negocjacji. Czyni wyraźne rozróżnienie na negocjacje dwustronne i wielostronne oraz na nastawienia kooperacyjne i rywalizacyjne. Szeroko charakteryzuje organizacyjne problemy negocjacji, ich fazy i zadania członków zespołów negocjacyjnych”.

prof. dr hab. Kazimierz Łastawski

„Jest to świetna książka naukowa. Autor demonstruje w niej bardzo głęboką znajomość problematyki negocjacji międzynarodowych, co zawdzięcza benedyktyńskim badaniom oraz w dużym stopniu prowadzonym przez siebie wykładom na temat negocjacji w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. W książce wyraźnie widać wiedzę i doświadczenie wykładowcy, szczególnie w sposobie prezentacji wielowymiarowej problematyki negocjacji. Jest to dzieło wysoce erudycyjne, niezwykle głęboko osadzone w wielojęzycznej literaturze przedmiotu, chociaż ta literatura nie jest równa po względem naukowej wartości. Mamy do czynienia z dziełem bardzo kompletnym, prezentującym wszechstronne podejście do tematu, rozkładającym zagadnienia negocjacji na czynniki pierwsze”.

prof. dr hab. Stanisław Parzymies

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę