Międzynarodowa konferencja: Życie i działalność prezydenta Kazimierza Sabbata

Międzynarodowa konferencja: Życie i działalność prezydenta Kazimierza Sabbata

kazimierz_sabbatMiędzynarodowa Konferencja Naukowa

„Życie i działalność Prezydenta RP na uchodźstwie 

Kazimierza Sabbata

na tle misji polskiej emigracji niepodległościowej na Zachodzie”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Życie i działalność Prezydenta RP na uchodźstwie  Kazimierza Sabbata na tle misji polskiej emigracji niepodległościowej na Zachodzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP zostanie zorganizowana 8-9 maja 2014 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, w 25. rocznicę śmierci żołnierza PSZ na Zachodzie, harcerza, działacza społecznego, emigracyjnego polityka, premiera i przedostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata. Jej celem będzie przybliżenie i symboliczne uczczenie postaci Kazimierza Sabbata, związanego rodzinnie z Ziemią Świętokrzyską (urodził się w Bielinach Kapitulnych) oraz rozwój badań nad powojenną emigracją niepodległościową na Zachodzie, w tym nad emigracyjną elitą społeczno-polityczną, postawą emigracji wobec przemian politycznych w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w., związkami między emigracją a krajem, a także między emigracją polityczną a współczesną Polonią.

Organizatorami konferencji są:

·        Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskimgłówny organizator;

·        Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

·        Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie;

·        Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie;

Nad kwestiami merytorycznymi związanymi z konferencją czuwa Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dra Bolesława Indyka z Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Do chwili obecnej wystąpienie z referatami potwierdziło blisko 20 naukowców, reprezentujących takie instytucje naukowe, jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie czy Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie w Londynie.

Do 15 kwietnia br. zostanie ustalona ostateczna lista uczestników konferencji wraz z podziałem na sesje i harmonogramem.

Kontakt z Organizatorami: konferencja@wsbip.edu.pl

Patronat medialny nad konferencją objął m.in. nasz portal.

konferencja.plakat

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę