Międzynarodowa konferencja naukowa: Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Międzynarodowa konferencja naukowa: Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Międzynarodowa konferencja naukowa:

„Kryzys ukraiński i jego znaczenie
dla bezpieczeństwa międzynarodowego”

Ostrowiec Świętokrzyski, 19-20 XI 2015

CALL FOR CONFERENCE

Trwający od 2013 r. kryzys na Ukrainie, wraz z politycznym i militarnym zaangażowaniem się Federacji Rosyjskiej po stronie ukraińskich separatystów, zyskał wymiar międzynarodowy. Zaanektowanie Krymu przez Rosję oraz zainicjowanie „wojny buntowniczej” na wschodniej Ukrainie stanowiły odpowiedź Kremla na reprezentowany przez obóz Euromajdanu okcydentalny kierunek ukraińskiej polityki zagranicznej. Jednocześnie, zdaniem części analityków, rosyjska polityka względem Ukrainy stanowi etap realizacji koncepcji odbudowy rosyjskiej dominacji w obszarze postradzieckim.

Kolejne fazy kryzysu ukraińskiego potwierdzają załamanie się obowiązującego od ponad dwóch dekad systemu bezpieczeństwa międzynarodowego na osi Rosja-NATO i – szerzej – Rosja-Zachód. Ekspansywna polityka Kremla i naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy nie pozostaje bez wpływu także na systemy bezpieczeństwa narodowego poszczególnych państw NATO, w tym zwłaszcza republik bałtyckich i Polski. Międzynarodowa równowaga sił w Europie Środkowo-Wschodniej, ukształtowana po rozpadzie ZSRR, w przeciągu minionych kilkunastu miesięcy przestała obowiązywać.

Problematyka wpływu kryzysu ukraińskiego na system bezpieczeństwa międzynarodowego wymaga pogłębionych, wielopłaszczyznowych analiz. Organizatorzy międzynarodowej konferencji naukowej „Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego” zapraszają zainteresowanych politologów, ekonomistów, specjalistów i ekspertów w zakresie obronności i bezpieczeństwa, a także problematyki wschodniej, do rozważań nad politycznym, militarnym i ekonomicznym wymiarem kryzysu ukraińskiego w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, jego uwarunkowań i zagrożeń.

W ramach obrad organizatorzy przewidzieli trzy panele tematyczne:

Panel polityczny

W panelu tym zostaną ujęte zagadnienia związane z politycznym wymiarem kryzysu ukraińskiego. W szczególności proponujemy analizę takich kwestii, jak:

 • problem neutralności Ukrainy i jej statusu pozablokowego w kontekście geopolitycznym;
 • Polska wobec kryzysu ukraińskiego;
 • Białoruś wobec kryzysu ukraińskiego;
 • państwa Zachodu wobec kryzysu ukraińskiego;
 • problematyka nacjonalizmów w Rosji i na Ukrainie;
 • wpływ kryzysu ukraińskiego na międzynarodowy wizerunek Rosji za granicą;
 • prozachodni kierunek polityki zagranicznej Ukrainy (perspektywy przyjęcia Ukrainy do NATO i UE);
 • wpływ kryzysu ukraińskiego na zmiany w obrębie rosyjskich i ukraińskich elit władzy;
 • wpływ kryzysu ukraińskiego na ewolucję ustroju politycznego Rosji i tamtejszą praktykę sprawowania władzy.

Panel militarny

W panelu tym zostaną ujęte zagadnienia związane z militarnym wymiarem kryzysu ukraińskiego. W szczególności proponujemy analizę takich kwestii, jak:

 • NATO wobec kryzysu ukraińskiego;
 • wpływ krysyzu na ewolucję NATO (reformę Sojuszu, wzmocnienie wschodniej flanki NATO);
 • wpływ kryzysu ukraińskiego na doktrynę obronną Polski;
 • kryzys ukraiński a wojna hybrydowa;
 • kryzys ukraiński a wojna propagandowa i psychologiczna;
 • konflikt w Donbasie a traktowanie jeńców wojennych;
 • wywiadowczy i kontrwywiadowczy aspekt kryzysu ukraińskiego;
 • kwestia dostaw broni na Ukrainę;
 • siły zbrojne zaangażowane w konflikt.

Panel ekonomiczny

W panelu tym zostaną ujęte zagadnienia związane z ekonomicznym wymiarem kryzysu ukraińskiego. W szczególności proponujemy analizę takich kwestii, jak:

 • krótko-, średni- i długoterminowe skutki kryzysu ukraińskiego dla gospodarki Ukrainy, Rosji i Białorusi;
 • wpływ kryzysu ukraińskiego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski;
 • wpływ sankcji na stosunki ekonomiczne UE – Rosja;
 • kryzys ukraiński a przeorientowanie handlu Ukrainy z Rosji na Zachód;
 • kryzys ukraiński a recesja w Rosji;
 • kryzys ukraiński a „spisek naftowy”;
 • porewolucyjne reformy ekonomiczne na Ukrainie;
 • kwestia zerwania współpracy przemysłów zbrojeniowych Ukrainy i Rosji.

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (studenci i doktoranci – 150 zł).

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:

 • czynne uczestnictwo w konferencji;
 • gorące posiłki oraz bufet kawowy w trakcie konferencji;
 • nocleg ze śniadaniem;
 • egzemplarze autorskie materiałów konferencyjnych.

W przypadku prelegentów zagranicznych kwestie finansowe zostaną uregulowane odrębnie.

WAŻNE TERMINY:

30 września 2015: nadesłanie formularza zgłoszeniowego na pocztę elektroniczną sekretarza Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr. Jakuba Żaka (jakub.zak@anteportas.pl)

Żeby propozycja wystąpienia mogła być rozpatrzona, należy nadesłać: tytuł referatu, abstrakt (do 150 słów) oraz CV (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, email – maksymalnie 300 słów)

1 listopada 2015: wpłata opłaty konferencyjnej w kwocie 300 zł (studenci i doktoranci 150 zł) na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać KONFERENCJA)

20 listopada 2015: nadesłanie materiałów konferencyjnych na pocztę elektroniczną sekretarza Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr. Jakuba Żaka (jakub.zak@anteportas.pl)

Za wszelkie informacje dot. konferencji, w tym kwestie dojazdu, zakwaterowania, odpowiada Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr Jakub Żak (jakub.zak@anteportas.pl)

KOMITET NAUKOWY

płk prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Jakubczak (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), prof. zw. dr hab. Victor Juc (Mołdawska Akademia Nauk, MOŁDAWIA), płk prof. zw. dr hab. inż. Vojtech Jurčák (Akademia Sił Zbrojnych im. Gen. M. R. Stefanika w Liptowskim Mikulaszu, SŁOWACJA), gen. bryg. prof. zw. dr hab. inż. Miroslav Kelemen (Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, SŁOWACJA), prof. zw. dr hab. Petro Kralyuk (Państwowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, UKRAINA), prof. zw. dr hab. Jurij Makar (Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza, UKRAINA), płk prof. zw. dr hab. inż. Pavel Nečas (Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, SŁOWACJA), prof. zw. dr hab. Petro Nikoforov (Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza, UKRAINA), gen. bryg. prof. zw. dr hab. József Padányi (Uniwersytet Służby Publicznej w Budapeszcie, WĘGRY), prof. zw. dr hab. Ihor Pasichnyk (Państwowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, UKRAINA), prof. zw. dr hab. Ryszard Piasecki (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Andrzej Piskozub (Uniwersytet Gdański), płk prof. zw. dr hab. Julian Skrzyp (Akademia Obrony Narodowej), prof. zw. dr hab. Sergiusz Wasiuta (Uniwersytet Pedagogiczny), gen. bryg. prof. nadzw. dr inż. Boris Ďurkech (Akademia Sił Zbrojnych im. Gen. M. R. Stefanika w Liptowskim Mikulaszu, SŁOWACJA), prof. nadzw. dr hab. Jerzy Kitowski (Uniwersytet Rzeszowski), prof. nadzw. dr hab. Antoni Olak (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.), prof. nadzw. dr hab. Miroslaw Sułek (Uniwersytet Warszawski), prof. nadzw. dr hab. inż. Stanislav Szabo (Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, CZECHY), prof. nadzw. dr hab. Romuald Szeremietiew (Akademia Obrony Narodowej), prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Ślusarz (Uniwersytet Rzeszowski), dr Eduard Balashov (Państwowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, UKRAINA), płk dr inż. Jan Berny (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), prof. nadzw. dr Svetlana Cebotari (Mołdawski Uniwersytet Państwowy, MOŁDAWIA), dr Darie Cristea (Uniwersytet w Bukareszcie, RUMUNIA), dr Anna Doliwa Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku), dr Paweł Dziekański (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), płk dr Janusz Falecki (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.), gen. broni dr inż. Józef Flis (Wszechnica Polska Szkoła Wyższa), dr Przemysław Furgacz (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.), dr Paweł Gotowiecki, (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.), prof. nadzw. dr Darina Grigorova (Uniwersytet w Sofii, BUŁGARIA), dr inż Vladimír Němec (Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze, CZECHY), dr Abel Polese (Uniwersytet w Tallinie, ESTONIA), płk prof. nadzw. dr Vasile Simileanu (Uniwersytet Ekonomiczny w Bukareszcie, RUMUNIA), płk dr inż. Krzysztof Surdyk (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.), dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.), dr Vadim Volovoj (Uniwersytet Mykolasa Romerisa, LITWA), dr Andrzej Zapałowski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Uniwersytet Rzeszowski), gen. bryg. dr inż. Włodzimierz Zieliński (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie).

ORGANIZATORZY:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych – GŁÓWNY ORGANIZATOR;
 • Akademia Sił Zbrojnych im. Gen. M. R. Stefanika w Liptowskim Mikulaszu (SŁOWACJA);
 • Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy im. Jurija Fedkowycza (UKRAINA);
 • Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze – Wydział Transportu (CZECHY);
 • Instytut Geopolityki w Częstochowie;
 • Państwowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” (UKRAINA);
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne;
 • Półrocznik „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”;
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Instrytut Politologii;
 • Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący: gen. dyw. mgr inż. Andrzej Pietrzyk, Z-ca Przewodniczącego: dr Paweł Gotowiecki, Sekretarz: dr Jakub Żak, Rzecznik Prasowy: mgr Marta Dobrowolska-Wesołowska (wesolowska_m@wp.pl), Członkowie: dr Przemysław Furgacz, mgr Barbara Bakalarz-Kowalska, mgr Agnieszka Batóg, Dominika Lipka, Klaudia Górczyńska

PATRONI MEDIALNI:

obronanarodowaplpszplstosunkimiedzynarodoweGlobalEconomyDefence24geopolitykanet

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę