Warto przeczytać: Mały leksykon geopolityki

Warto przeczytać: Mały leksykon geopolityki

FrontWarto przeczytać: Leszek Sykulski (red.), Mały leksykon geopolityki, Grategia, Częstochowa 2016, ss. 340, ISBN 978-83-65047-11-3 (print), ISBN 978-83-65047-12-0 (e-book).

POBIERZ BEZPŁATNEGO E-BOOKA 

KUP WERSJĘ PAPIEROWĄ 

 

Ze wstępu:

Prezentowana publikacja leksykograficzna jest trzecim z kolei tego typu wydawnictwem na rynku polskim[1], będącym odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na pomoce naukowe z zakresu geopolityki.  Dziedzina ta rozwija się coraz dynamiczniej, co widać choćby po wzrastającej z roku na rok liczbie publikacji naukowych na całym świecie[2].

Polskie środowisko, zajmujące się geopolityką akademicką, starało się nadrobić niedobór pomocy naukowych i dydaktycznych w zakresie leksykografii geopolitycznej bieżącymi publikacjami na łamach czasopism naukowych, z „Przeglądem Geopolitycznym” na czele. Na łamach tego właśnie periodyku w latach 2012-2013 był publikowany szereg haseł, które znalazły się w niniejszym tomie[3]. Po kilku latach od publikacji na łamach czasopisma, wydanie haseł w postaci publikacji zwartej wydaje się palącą potrzebą w celu szerszej popularyzacji tematyki geopolitycznej i odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska. Terminy opublikowane na łamach „Przeglądu Geopolitycznego” ponownie przejrzano i zrecenzowano, dodając kilkanaście nowych pojęć.

„Mały leksykon geopolityki” nie stanowi pełnego kompendium wiedzy z zakresu geopolityki. Należy go traktować bardziej jako uzupełnienie i poszerzenie dotychczas wydanych na rynku polskim wydawnictw tego typu. Zespół autorski ma nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się kolejnym krokiem w stronę rozwoju rodzimej geopolityki, a także zachęci polskich badaczy do publikowania kolejnych geopolitycznych, leksykonów, słowników, kompendiów i encyklopedii.

Leszek Sykulski

POBIERZ BEZPŁATNEGO E-BOOKA 

KUP WERSJĘ PAPIEROWĄ

 

Front

 

 

 

 


 

[1] Obok: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy z zakresu geografii politycznej i geopolityki, Warszawa 2003; L. Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009.

[2] Por. L. Sykulski, Bibliografia geopolityki polskiej (1989-2009). Wybór, Częstochowa 2015; L. Sykulski, Bibliografia geopolityki współczesnej (1989-2009). Wybór, Częstochowa 2014.

[3] Leksykon geopolityki, cz. 1, „Przegląd Geopolityczny” 2012, tom 5, s. 105-176; Leksykon geopolityki, cz. 2, „Przegląd Geopolityczny” 2013, tom. 6, s. 111-162.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę