Książka Geopolityczna Roku 2012 – pięćdziesiąt książek zgłoszonych do I etapu konkursu

Książka Geopolityczna Roku 2012 – pięćdziesiąt książek zgłoszonych do I etapu konkursu

Konkurs PTG

Do II etapu Konkursu zgłoszono 50 książek. W ciągu najbliższych pięciu dni władze Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego wyłonią finałową "dziesiątkę". 

 
 
Kwalifikajce po I etapie Konkursu "Książka Geopolityczna Roku 2012"
 
 
 1. Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 
 1. Jin Canrong, Odpowiedzialność wielkiego mocarstwa. Chińska perspektywa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
 1. Jacek Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe: współczesne koncepcje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 
 1. Marcin Domagała, Mateusz Piskorski, Przemysław J. Sieradzan, Marian Szołucha, Białoruś. Model państwa i gospodarki, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2012.
 
 1. Marcin Florian Gawrycki, Jakub Zajączkowski, Agnieszka Bógdał-Brzezińska (red.), Re-Wizje i Re-Orient-acje. Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 
 1. Marcin Florian Gawrycki, Strategia mimikry: Ameryka Łacińska (i nie tylko) w ujęciu postkolonialnym, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 
 1. Bronisław Geremek, Nasza Europa, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2012.
 
 1. Henryk Głębocki, Diabeł Asmodeusz w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr Adam Gurowski i Rosja, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2012.
 
 1. Katarzyna Górak-Sosnowska, Katarzyna Pachniak (red.), Bunt czy rewolucja?: przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2012.
 
 1. Bartosz Gołąbek, Lew Gumilow i Aleksander Dugin. O dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 
 1. Marcin Grabowski, Wiek Pacyfiku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 
 1. Edward Haliżak (red.), Geoekonomia, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2012.
 
 1. Robert Jackson, Georg Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 
 1. Robert Kłosowicz, Andrzej Mania (red.), Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 
 1. Paweł Kost, Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991–2010, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
 1. Jurij Kostjašov, Olga Kurilo, Piotr Zariczny (red.), Granice i ich pokonywanie na obszarze niemiecko-polsko-rosyjskim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
 1. Wojciech Kotowicz, Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Stymulatory endogeniczne i egzogeniczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
 1. Dariusz S. Kozerawski, Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973–1999. Konflikty – interwencje – bezpieczeństwo, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
 1. Krzysztof Kubiak, Interesy i spory państw w Arktyce w pierwszych dekadach XXI wieku, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2012.
 
 1. Mariusz Kubiak, Andrzej Turek (red.),  Współczesne bezpieczeństwo militarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2012.
 
 1. Roman Kuźniar [et al], Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 
 1. Miron Lakomy, Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Wydawnictwo Remar, Katowice 2012.
 
 1. Tadeusz Zbigniew Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej – wizja, czy rzeczywistość?, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Warszawa 2012.
 
 1. Henryk Lisiak (red), Bezpieczeństwo: aspekty polskie i międzynarodowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012.
 
 1. Igor Lyubashenko, Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
 1. Joanna Marszałek-Kawa (red.), W kierunku azjatyckiego przywództwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
 1. Joanna Marszałek-Kawa, Robert Gawłowski (red.), Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
 1. Sean McMeekin, Ekspres Berlin-Bagdad. Kajzer, islam i imperium osmańskie. 1898-1918, przekład Aleksandra Czwojdrak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 
 1. Dominique Moisi, Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat, tłum. R. Włoch, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
 
 1. Neill Nugent, Unia Europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 
 1. Marcin Olejnik, Dylematy współczesnej Gruzji. Wywiady z przedstawicielami gruzińskich elit społecznych i politycznych przeprowadzone w latach 2010–2011, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
 1. Aneta Pazik, Między pragmatyzmem a idealizmem. Polityka europejska gen. Charles'a de Gaulle'a w latach 1958–1969, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
 1. Bartłomiej Pączek (red.), Czarny Ląd i świat arabski: szansa czy zagrożenie?, Wydawnictwo JP, Gdynia 2012.
 
 1. Robert Potocki, Marcin Domagała, Przemysław Sieradzan (red.), Konflikt kaukaski w 2008 r., Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2012.
 
 1. Kamila Maria Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja: geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012.
 
 1. Piotr Rosik, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Prace Geograficzne nr 233, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2012.
 
 1. Iwan Łysiak-Rudnycki, Między historią a polityką, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2012.
 
 1. Jan Sadkiewicz, "Ci, którzy przekonać nie umieją”. Idea porozumienia polsko-niemieckiego w publicystyce Władysława Studnickiego  i wileńskiego <Słowa> (do 1939), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2012.
 
 1. Alicja Stępień-Kuczyńska, Maciej Potz, Michał Słowikowski (red.), Na gruzach Imperium: demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
 1. Maria Szatlach, Interregionalizm w międzynarodowych stosunkach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.
 
 1. Cezary Tomasz Szyjko, Rosyjska ruletka, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2012.
 
 1. Joanna Świątkowska (red.), Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa: analiza i rekomendacje,  Instytut Kościuszki, Kraków 2012.
 
 1. Jan Tokarski, Historie przyszłości. Wizje bolszewizmu w Rosji 1917-1921, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012.
 
 1. Krzysztof Walaszczyk, Środkowy Wschód w latach II wojny światowej. Relacje i działania polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Iranie, Iraku i Afganistanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 
 1. Tomasz Widłak, Wspólnota międzynarodowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 
 1. Paul D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, przekł. Wojciech Nowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 
 1. Małgorzata Zachara, Global Governance. Ład międzynarodowy po zakończeniu stulecia Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 
 1. Władysław Zajewski, Europejskie konflikty dyplomatyczne. Wiek XIX, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2012.
 
 1. Zofia Zielińska, Polska w okowach „systemu północnego”: 1763-1766, Wydawnictwo Arcana, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Kraków-Warszawa 2012.
 
 1. Piotr Zychowicz, Pakt Ribbentrop-Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę