Międzynarodowa Konferencja Naukowa: “Włochy, Polska a nowa Europa Wschodnia”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: “Włochy, Polska a nowa Europa Wschodnia”

UPOrganizatorami konferencji są: Instytut Politologii UP w Krakowie przy współpracy Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie i Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

27 kwietnia 2015 w Audytorium im. W. Danka UP w Krakowie (ul. Podchorążych 2)

Program konferencji     

15,00-16,00: – Inauguracja obrad, a także prezentacja przez Stefano Mensuratiego (Radio RAI) oraz Prof. Gulio Vignoli (Universita` di Genova) wystawy “Włosi na Krymie”

16,00-17,00: Polska wobec nowej Europy Wschodniej

Prof. dr hab. Mariusz Wołos (Instytut Historii UP): Polska wobec nowych wyzwań geopolitycznych w Europie  środkowo-wschodniej:

Prof. dr hab. Jan Rydel (Instytut Politologii UP): Polska polityka historyczna wobec Europy środkowo-wschodniej

Dr hab. prof. UP, Stefan Bielański (Instytut Politologii UP): Europa środkowo-wschodnia w polskiej i włoskiej refleksji geopolitycznej

17,00-18,00 –  Włochy wobec nowej Europy wschodniej:

Prof. Giulia Lami (Universita` di Milano): L’Italia e l’Ucraina

Prof. Alessandro Vitale (Universita` di Milano): L’Italia nei confronti dei Paesi Baltici e della Bielorussia

Prof. Aldo Ferrari (Universita` Ca’Foscari di Venezia/Istituto di Studi sulla Politica Internazionale di Milano): L’Italia e la Russia

18,00-19,00:  Problemy nowej Europy wschodniej

Dr hab. prof. UP, Andrzej Żebrowski (Instytut Politologii UP): Sytuacja polityczna i wojskowa w Europie po umiędzynarodowieniu konfliktu wewnętrznego na Ukrainie

Dr hab. prof. UP, Witold Wilczyński (Instytut Geografii UP, Polskie Towarzystwo Geopolityczne): Znaczenie geografii dla polityki we wschodniej części Europy

Dr Robert Kłaczyński (Instytut Politologii UP): Rola i miejsce Półwyspu Krymskiego w rosyjskiej strategii politycznej w ujęciu historycznym i współcześnie

Dyskusja  oraz Zakończenie obrad 

*Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne z języka włoskiego na język polski oraz z języka polskiego na język włoski. 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę