Konferencja naukowa: Metody badania polityki globalnej

Konferencja naukowa: Metody badania polityki globalnej

logo_PTG

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w jednodniowej ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

METODY BADANIA POLITYKI GLOBALNEJ

Termin: 21 września 2013 r. (sobota). Inaguracja – godz. 10:00.

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 4 – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, sala 501 (V piętro. Sala może ulec zmianie, w ISM będą wywieszone karty informacyjne).

Organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Kierownik konferencji: prof. dr hab. Mirosław Sułek (UW)

Sekretarz konferencji: dr Leszek Sykulski (PTG)

Członkowie komitetu organizacyjnego z ramienia PTG: dr Mateusz Hudzikowski, Jan Janiszewski, Michał Specjalski.

LISTA UCZESTNIKÓW

 

Program konferencji

(wersja PDF)

9:00-10:00 – rejestracja uczestników.

10:00 – inauguracja (powitanie uczestników przez kierownika konferencji, prof. dr. hab. Mirosława Sułka i prezesa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, dr. Leszka Sykulskiego).

10:15 – wręczenie nagród w konkursach PTG na najlepszą pracę magisterską i licencjacką oraz najlepszy materiał dydaktyczny z zakresu spraw międzynarodowych.

10:30 – 13:00 – Panel I – Teoria i metodologia (moderator: prof. dr hab. Mirosław Sułek)

Prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski) – Metody badania polityki globalnej – analiza przekrojowa.

Dr Andrzej Dybczyński (Uniwersytet Wrocławski) – Sojusz i wojna – dylematy budowy teorii.

Dr Agnieszka Legucka (Akademia Obrony Narodowej) – Kody geopolityczne jako próba badania polityki zagranicznej państw.

Przerwa kawowa – 15 minut

Dr Tomasz Klin (Uniwersytet Wrocławski) – Zastosowanie koncepcji czynnikowej w badaniu wybranych aspektów polityki globalnej.

Mgr Adam Rogala-Lewicki (Uniwersytet Warszawski) – Rola informacji, jako czynnika samosterującego w wielowymiarowym modelu sprawowania władzy. Studium władztwa informacyjnego.

Dyskusja

13:00-14:00 – przerwa obiadowa

14:00-15:15 – Panel II – Prognozowanie i potęgometria (moderator: mgr Michał Specjalski)

Dr Zbigniew Lach (Akademia Obrony Narodowej) – Analiza wielozmienna potęgi głównych ośrodków siły współczesnego świata.

Mgr Robert Mieczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Analiza prognostyczna sytuacji międzynarodowej jako problem metodologiczny badań geopolitycznych.

Mgr Beata Woźniak-Krawczyk (Uniwersytet Gdański) – „Metoda sześciu kapeluszy” jako metoda prognozowania w stosunkach międzynarodowych.

Lic. Robert Kobryński (Akademia Obrony Narodowej) – Analiza porównawcza wybranych modeli potęgi państw.

Dyskusja

15:15-15:30 – przerwa kawowa

15:30 – 16:45 – Panel III – Teoria gier i teoria grafów (moderator: dr Mateusz Hudzikowski)

Dr Tadeusz Leszczyński (Polskie Towarzystwo Geopolityczne) – Metoda matchingu w geopolityce.

Dr Mateusz Hudzikowski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne) – Możliwości i ograniczenia zastosowania teorii gier w badaniach polityki globalnej.

Lic. Sebastian Tomasz Rodzik (Uniwersytet Jagielloński) – Strategiczna rywalizacja w cyberprzestrzeni w kontekście teorii gier.

Dr Leszek Sykulski (Polskie Towarzystwo Geopolityczne) – Praktyczne zastosowanie programu komputerowego „Gambit” w badaniach polityki globalnej.

Dyskusja

16:45-17:00 – przerwa kawowa

17:00-18:15 – Panel IV – Kulturowy, językowy i filozoficzny wymiar badań polityki globalnej (moderator: dr Leszek Sykulski)

Dr Gaweł Strządała (Uniwersytet Opolski) – Między determinizmem a nihilizmem geograficznym – filozoficzne podstawy geopolityki.

Mgr inż. Krzysztof Julian Wojtas (Nawigatorzy Jutra) – Systemy filozoficzne w polityce globalnej.

Dr Bethuel Matsili (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – Geopolityczny wymiar Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF).

Mgr Artur Modliński (Uniwersytet Łódzki) – Analiza porównawcza w badaniu zjawiska globalnej dywersyfikacji segmentów mniejszości kulturowych w ujęciu ekonomicznym.

Mgr Samuel Moussa (Polskie Towarzystwo Geopolityczne) – Warsztat badacza Bliskiego Wschodu.

Dyskusja

18:15 – Zakończenie konferencji.

 

***

I. Zakres tematyczny konferencji

1. Ogólna teoria badania polityki globalnej

 • Teoria poznania w studiach międzynarodowych
 • Prakseologia w studiach międzynarodowych

2. Metody szczegółowe badania polityki globalnej

 • Teoria gier
 • Potęgometria
 • Teoria systemów
 • Socjocybernetyka
 • Metody jakościowe

Jesteśmy także otwarci na inne ujęcia metodologiczne. W razie wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt elektroniczny:

Adres ogólny PTG: ptg@ptg.edu.pl

Sekretarz konferencji, prezes PTG, dr Leszek Sykulski: leszek.sykulski@geopolityka.net

Sekretarz PTG, dr Mateusz Hudzikowski: mateusz.hudzikowski@geopolityka.net

II. Korzyści dla uczestników

 • Zaświadczenia o udziale w krajowej konferencji naukowej,
 • Materiały konferencyjne (dla każdego uczestnika m.in. książka z tematyki geopolitycznej i CD z publikacjami o sprawach międzynarodowych oraz CD z oprogramowaniem dla badaczy spraw międzynarodowych).
 • Książka pokonferencyjna,
 • Dostęp do informacji o nowatorskich w Polsce rozwiązaniach metodologicznych (m.in. o wsparciu informatycznym badań politologicznych).

III. Opłata konferencyjna

Koszt udziału w konferencji z własnym referatem dla badaczy spoza PTG: 130,00 zł.

Koszt dla członków PTG: 80,00 zł.

Opłata dotyczy wszystkich uczestników, zarówno występujących z własnym referatem, jak i obserwatorów. Konferencja ma charakter zamknięty. Uczestnictwo wyłącznie po uprzedniej rejestracji.

W cenie: druk publikacji (po konferencji zostanie wydana monografia pt. „Metody badania polityki globalnej”, każdy uczestnik otrzyma jeden egzemplarz pocztą), materiały konferencyjne (publikacje drukowane i elektroniczne), kawa, herbata, słodki poczęstunek.

Ilość miejsc ograniczona.

IV. Forma i termin zgłoszenia

Zgłoszenia w formie wypełnionej karty elektronicznej (załączona poniżej) prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2013 r. (do północy) wyłącznie drogą elektroniczną na adres PTG oraz sekretarza konferencji dr. Leszka Sykulskiego i sekretarza PTG dr. Mateusza Hudzikowskiego: ptg@ptg.edu.pl, leszek.sykulski@geopolityka.net, mateusz.hudzikowski@geopolityka.net, w tytule wiadomości prosimy wpisywać: „konferencja metodologiczna”.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Wpłaty prosimy dokonywać na niżej zamieszczony rachunek PTG. W tytule wpłaty prosimy wpisywać: „darowizna na rzecz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego”.  Darowizna musi zostać zaksięgowana na rachunku PTG w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2013 r.

Konto bankowe (BZ WBK)

18 1090 1636 0000 0001 1256 6502

Dane:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

al. Pokoju 6/64

42-207 Częstochowa

V. Przygotowanie do druku

Na ostateczną wersję artykułu, przygotowanego do druku wg poniższych zaleceń, oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2013 r. (termin mija o północy). Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: ptg.@ptg.edu.pl, w tytule wiadomości prosimy wpisywać: „monografia metodologiczna”.

ZALECENIA EDYTORSKIE

Zarząd Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

konferencja_baner

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę