“Kapitał społeczny a polityka” – konferencja naukowa na Uniwersytecie Śląskim

“Kapitał społeczny a polityka” – konferencja naukowa na Uniwersytecie Śląskim

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Kapitał społeczny a polityka”, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Temat dotyczący kapitału społecznego to w chwili obecnej niezwykle aktualne zagadnienie oraz kluczowe wyzwanie badawcze, które może przyczynić się do analizy przyczyn i skutków zaniku (zwłaszcza w Polsce) społeczeństwa obywatelskiego, a także aktywności społecznej i wyborczej. Pojęcie to zostanie rozpatrzone poprzez podejmowane aktywności podmiotów społecznych i politycznych, zarówno w skali lokalnej jak i międzynarodowej, w szczególności w odniesieniu do przestrzeni Europy Środkowej i Wschodniej.

Istotą konferencji jest analiza problemowa dotycząca kapitału społecznego jako kategorii, której wartością są kształtujące się relacje międzyludzkie, których celem jest odniesienie wspólnych wymiernych korzyści.

 

Potraktowanie problemu wielopłaszczyznowo umożliwi pełnowymiarowe ukazanie przedmiotu badań oraz pozwoli na uzyskanie wiedzy na podstawie komparatystycznego ujęcia zagadnienia.

 

Proponujemy skoncentrowanie uwagi na kilku zagadnieniach, które mogłyby stanowić trzon naszych naukowych rozważań. Należą do nich :

 

I. Kapitał społeczny, jego formy, struktura i poziomy

II. Polityczny wymiar kapitału społecznego

III. Lokalny i regionalny wymiar kapitału społecznego

IV. Kapitał społeczny w doświadczeniach państw Europy Środkowej i Wschodniej

 

Problematyka rozwoju kapitału społecznego oraz jego wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i państwa, jest istotna zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Owoce wspólnych dyskusji posłużą dalszej pracy nad rozwojem idei kapitału społecznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w naszej konferencji, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 r. na Wydziale Nauk Społecznych.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 

 

mhudzikowski@us.edu.pl lub mateusz.hudzikowski@geopolityka.net


Komitet organizacyjny:

Kierownik konferencji: prof. UŚ dr hab. Marek Barański

Współorganizator: mgr Marek Tyrała


Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę