Jak przystąpić do Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Jak przystąpić do Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

logo_PTG_2_150Informacje PTG

Obecnie trwa bieżący nabór do Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Można przyłączyć się indywidualnie lub wstąpić do działającego już oddziału terenowego (lub założyć własny). Wystarczy trzech członków zwyczajnych do założenia oddziału.

Formalności związane z przystąpieniem są bardzo proste:

1. Zapoznaj się ze statutem PTG i informacjami na stronie internetowej PTG;

2. Wydrukuj deklarację członkowską, wypełnij ją i prześlij na adres PTG;

3. Wpłać składkę członkowską (tylko 50 zł na rok) na niżej podane konto PTG.

W ciągu 14 dni od otrzymania deklaracji i zaksięgowania wpłaty wysyłana jest legitymacja członkowska, która upoważnia do wszystkich praw członka PTG.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

STATUT PTG

 

Korzyści z członkostwa w PTG:

  • ułatwienie publikacji w czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych,
  • kontakty w krajowych i zagranicznych środowiskach naukowych,
  • pomoc w dotarciu do specjalistycznej literatury,
  • zniżki na publikacje wydawane przez Towarzystwo i zaprzyjaźnione wydawnictwa,
  • zniżki na udział w konferencjach naukowych,
  • zaświadczenia do przewodów habilitacyjnych o przynależności do towarzystwa naukowego,
  • umożliwienie publikacji na polskich i zagranicznych portalach eksperckich.

 

Kontakt z Polskim Towarzystwem Geopolitycznym

e-mail: ptg@ptg.edu.pl

 

Wpłaty składek członkowskich oraz darowizny (wyłącznie przelewy krajowe w PLN) prosimy kierować na poniższy numer konta bankowego PTG.

Konto bankowe (BZ WBK)

18 1090 1636 0000 0001 1256 6502

 

Adres korespondencyjny:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

al. Pokoju 6/64

42-207 Częstochowa

 

KRS 0000325431

NIP 949-215-93-59

REGON 241291048

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę