Warto przeczytać: Iwan Łysiak-Rudnycki – Między historią a polityką

Warto przeczytać: Iwan Łysiak-Rudnycki – Między historią a polityką

RudnyckiWarto przeczytać: Iwan Łysiak-Rudnycki, Między historią a polityką, redakcja: prof. Jarosław Hrycak, w serii: Biblioteka myśli ukraińskiej XX wieku, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2012, ss. 583.

Nie da się zrozumieć Ukrainy, jej dziejów i jej współczesności, bez zapoznania się z eseistyką Iwana Łysiaka-Rudnyckiego.

(prof. Jarosław Hrycak)

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (Adam Michnik)

Wstęp do wydania polskiego (Grzegorz Hryciuk)

Iwan Łysiak-Rudnycki: biografia intelektualna (Jarosław Hrycak)

Ukraina między Wschodem i Zachodem

Kształtowanie się ukraińskiego ludu i narodu (uwagi metodologiczne)

Uwagi odnośnie do problemu historycznych i niehistorycznych narodów

Problemy związane z terminologią i periodyzacją w ukraińskiej historii

Feudalizm

Badania nad historią kozacką

Rola Ukrainy w historii nowożytnej

Intelektualne początki nowej Ukrainy

Perejasław: historia i mit

Stosunki polsko-ukraińskie: ciężar historii

Ukraińskie odpowiedzi na kwestię żydowską

Problem stosunków ukraińsko-żydowskich w ukraińskiej myśli politycznej XIX w.

Mychajło Drahomanow

Drahomanow jako teoretyk polityki

Ukraińcy w Galicji pod panowaniem austriackim

Ukraina Karpacka: naród w poszukiwaniu swojej tożsamości

Ukraiński ruch narodowy w przeddzień I wojny światowej

IV Uniwersał i jego ideologiczni poprzednicy

Ukraińska rewolucja z perspektywy czterdziestolecia

Wkład Galicji w ukraińskie zmagania wyzwoleńcze

Kierunki ukraińskiej myśli politycznej 439

Społeczno-polityczny światopogląd Wołodymyra Wynnyczenki w świetle jego publicystyki

Nacjonalizm

Ukraiński ruch wyzwoleńczy podczas II wojny światowej

Ukraina Radziecka w perspektywie historycznej

Rusyfikacja czy małorosjanizacja?

Myśl polityczna ukraińskich dysydentów radzieckich

Nacjonalizm i totalitaryzm (odpowiedź M. Prokopowi)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę