Grupa Azoty została 21. członkiem Central Europe Energy Partners

Grupa Azoty została 21. członkiem Central Europe Energy Partners

Grupa_AzotyGeopolityka.net – Info

Grupa Azoty powstała po konsolidacji polskich firm chemicznych, w wyniku, której połączyły się cztery największe zakłady chemiczne: Tarnów – jednostka dominująca, Police, Puławy i Kędzierzyn-Koźle. Wraz z mniejszymi spółkami córkami tworzą dziś liczącą się w Europie grupę kapitałową.

Grupa Azoty wytwarza wiele znaczących produktów chemicznych takich jak alkohole OXO, kaprolaktam, tworzywa konstrukcyjne, melaminę itd. Jest też drugim w Europie producentem nawozów.

Produkty wytwarzane przez GA trafiają praktycznie na wszystkie kontynenty obejmując ponad 50 krajów. Grupa dysponuje własnym zapleczem logistycznym oraz zapleczem badawczym, projektowym i serwisowym. Na koniec czerwca 2013 r. zatrudnienie w całej grupie sięgnęło ponad 13,2 tys. osób,

– Grupa Azoty jest niezwykle ważna dla kondycji i rozwoju polskiej gospodarki. Cieszę się, że łączymy nasze siły, że będziemy współpracować – podkreśla Janusz Luks dyrektor zarządzający Central Europe Energy Partner (CEEP)

Warto podkreślić, że Grupa Azoty jest dużym konsumentem nośników energii, a w szczególności gazu jako surowca, a także dla celów grzewczych. Cena nośników energii/surowców i samej energii elektrycznej jest istotnym elementem kalkulacyjnym rzutującym na konkurencyjność produktów Grupy Azoty. Sprawy emisji, CO2 i No są również bardzo ważne i będą coraz ważniejsze w świetle zaostrzających się warunków emisyjnych.

– Chcemy nie tylko korzystać ze zdobytych kompetencji i wypracowanych rozwiązań CEEP, ale być jego aktywnym członkiem na forum Unii Europejskiej. Osobiście będę się angażował w tę działalność, ponieważ kwestie surowcowe, energetyczne oraz środowiskowe odgrywają kluczową rolę w działalności nie tylko Grupy Azoty, ale całego europejskiego przemysłu. Stowarzyszenie CEEP poprzez aktywizację wielu różnych środowisk stanowi świetną platformę dyskusji i współdziałania w ramach tej problematyki – powiedział Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty.

Central Europe Energy Partners AISBL jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit z siedzibą w Brukseli. Stowarzyszenie jest reprezentantem szeroko rozumianego sektora energii z Europy Centralnej. Zasadniczym celem CEEP jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii i bezpieczeństwa UE w tym sektorze. Celem nadrzędnym CEEP jest również połączenie możliwości i doświadczeń oraz rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami sektora energii a organizacjami badawczymi w tym regionie Europy.

CEEP działa od czerwca 2010 roku. Członkami stowarzyszenia są firmy i placówki naukowe z Litwy, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier i Polski. W chwili obecnej CEEP liczy 21. członków. Trwają rozmowy z kolejnymi potencjalnymi członkami zarówno z krajów reprezentowanych w CEEP jak i z pozostałych krajów Europy Centralnej jak Łotwa, Estonia, Bułgaria i Chorwacja.

Fot. grupaazoty.com

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę