Eksperci PISM: Polska w Indiach?

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych1000px-Flag_of_India.svg[1]

Polska i Indie powinny zintensyfikować działania w celu zacieśnienia współpracy – uzgodnili uczestnicy międzynarodowej konferencji: "India and Poland – 60 years of diplomatic relations: legacy and ways forward". Przez dwa dni ponad 100 uczestników z obu państw rozmawiało na Uniwersytecie Warszawskim o roli Polski i Indii w erze globalizacji, dwustronnej współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej.

Polska jest zainteresowana wzmacnianiem polsko-indyjskiej współpracy i podniesieniem jej w przyszłości do poziomu partnerstwa strategicznego – takie zapewnienie złożył podsekretarz stanu w MSZ Artur Nowak-Far. Dla potwierdzenia tych słów jeszcze może dojść do wizyty w Indiach  Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a Ministerstwo Gospodarki rozważa uznanie Indii za perspektywiczny rynek dla polskich eksporterów i uruchomienie specjalnego programu promocyjnego „Go-India”. Zdaniem przedstawicieli izb gospodarczych, istnieje duży potencjał by współpraca ekonomiczna uległa znacznej intensyfikacji, a sama wymiana handlowa może wzrosnąć dziesięciokrotnie w ciągu najbliższych kilku lat.

Zdaniem Ambasador Indii w Warszawie Moniki Kapil Mohta, Polska jest atrakcyjnym partnerem z racji swojego korzystnego położenia w centrum Europy, szybkiego wzrostu gospodarczego, nawet podczas światowego kryzysu gospodarczego   i  dzieleniu  wspólnych wartości i zasad. Oba państwa  zmagają się z podobnymi wyzwaniami, od zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. W zgodnej opinii uczestników, sednem i motorem relacji polsko-indyjskich pozostaną jednak stosunki  międzyludzkie, które mogą zbudować potrzebne zaufanie i zrozumienie służące lepszej współpracy ekonomicznej i politycznej.

Mimo dobrych perspektyw, we wzajemnych relacjach nie brakuje przeszkód, które mogą hamować ściślejsza współpracę. Jedną z nich jest na przykład relatywnie niewielka wiedza o partnerze, ale także brak bezpośrednich połączeń lotniczych, czy ograniczone środki na współpracę kulturalną i naukową. Uczestnicy wymienili  szereg inicjatyw i pomysłów, które mogłyby ożywić kontakty – m.in. powołanie funduszu technologicznego na badania i rozwój w kluczowych sektorach, uruchomienie stypendiów dla studentów indyjskich, korzystanie z nowoczesnych mediów w celu promocji i utrzymywania kontaktów, czy zaangażowanie prywatnego biznesu w finansowanie projektów kulturalnych.

Polska, powinna w większym stopniu wykorzystać istniejące mechanizmy współpracy UE-Indie. Jedną z innowacyjnych propozycji otworzenia nowego kanału współpracy, może być też uformowanie wielostronnej platformy współpracy, obejmującej poza Polską i Indiami liderów poszczególnych subregionów świata, lub inny bogaty wysoko rozwinięty kraj. Tradycyjna przyjaźń polsko-indyjska,  którą potwierdza chociażby  długa historię studiów indologicznych w Polsce daje dobre podstawy do dalszego zacieśnienia relacji dwustronnych.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez PISM, MSZ i UW. Wśród gości znaleźli się m.in wiceminister spraw zagranicznych Piotr Nowak-Far , Ambasador Indii Monika Kapil Mohta, rektor UW prof. Marcin Pałys, wicepremier Grzegorz Kołodko, szef Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu Rajendra Pachauri, przedstawiciele administracji, ośrodków akademickich i biznesu z Polski i Indii. 

Czytaj więcej na stronie PISM

Źródło: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę