Eksperci o współpracy Unii Europejskiej i Unii Eurazjatyckiej

Eksperci o współpracy Unii Europejskiej i Unii Eurazjatyckiej

UEAInformacje ze świata

Podczas II Eurazjatyckiego Forum Innowacji i Integracji, które odbyło się w dniach 17-18 października 2013 r. w Weronie, eksperci z różnych państw dyskutowali o tym, jak nawiązanie współpracy między Unią Europejską i Unią Eurazjatycką może przyczynić się do promocji innowacji technicznych i poprawy międzynarodowego systemu gospodarczego. Głównym organizatorem i sponsorem forum był Bank Intesa.

Antonio Fallico, prezes zarządu banku i prezes stowarzyszenia „Poznajmy Eurazję”, powiedział że  „światowa gospodarka stoi obecnie w obliczu poważnych wyzwań, systemowego kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się sześć lat temu i nie został jeszcze pokonany, a jego rozwiązanie można znaleźć w dziedzinie innowacji i nowych technologii”. Z Fallico zgodziło się wielu ekspertów, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali, że proces integracji paneuropejskiej daje nie tylko „zielone światło” dla wprowadzenia nowych technologii, ale także dla poprawy obecnego systemu gospodarczego. Wskazywano, że zdolność pojedynczych gospodarek narodowych do stworzenia modelu wyjścia z kryzysu już nie wystarcza.

Siergiej Razow, ambasador Federacji Rosyjskiej we Włoszech, wskazał, że integracja eurazjatycka podąża tą samą drogą do integracja europejska. Dodał, że niezbędne jest zharmonizowanie relacji między UE i UEA. Razow podkreślił, że rozwój Unii Celnej i Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej stanowi priorytet w polityce Rosji.

W swoich wystąpieniach goście forum poruszali problem różnych „prędkości” integracji eurazjatyckiej. Przyznano, że jej najbardziej zaawansowaną formą jest obecnie Państwo Związkowe Rosji i Białorusi. Siergiej Szestakow, ambasador Republiki Białoruś we Włoszech, powiedział, że ten podmiot geopolityczny był katalizatorem procesów integracyjnych na obszarze poradzieckim. Z kolei według sekretarza stanu PZRB Grigorija Rapota, ta forma integracji sprawdziła się nie tylko ekonomicznie, ale pełni także bardzo ważną funkcję społeczną – pozwala obywatelom obu krajów nie czuć się cudzoziemcami na swoim terytorium, tylko swobodnie wybierać miejsce do życia, nauki i pracy. Minister Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej Tatiana Wałowaja wskazała, że Unia Celna jest „logiczną kontynuacją procesów integracyjnych na obszarze poradzieckim”. Przyznała, że integracja eurazjatycka jest samodzielnym projektem i nie stanowi alternatywy dla stosunków z UE.

Gorącą dyskusję na forum wywołała kwestia stosunków Ukrainy z UE i Unią Celną. Uczestnicy mieli różne opinie na temat perspektyw współpracy Kijowa z tymi formami stowarzyszeń integracyjnych. Ambasador Ukrainy we Włoszech Jewgienij Perelygin, powiedział, że jego kraj dokonał wyboru integracji europejskiej i oczekuje ścisłej współpracy z Europą. Eksperci zwracali uwagę na kilka problemów, z którymi nieuchronnie będzie się musiała zmierzyć ukraińska gospodarka, w przypadku podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Doradca prezydenta FR Siergiej Głaziew wskazał, że w tym przypadku Ukraina „nie będzie niezależna w sprawach polityki handlowej i nie będzie mogła dłużej pozostawać w  strefie wolnego handlu z Rosją”. Dodał przy tym, że  „główne niebezpieczeństwo dla Kijowa to utrata suwerenności, która pociąga za sobą ryzyko polityczne i ekonomiczne”.

Oprac. L.S.

Źródło: RIA Novosti

Fot. edurk.kz

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę