Warto przeczytać – Andrzej Zapałowski: Bezpieczeństwo Polski w geopolitycznej grze mocarstw [Do pobrania]

Warto przeczytać – Andrzej Zapałowski: Bezpieczeństwo Polski w geopolitycznej grze mocarstw [Do pobrania]

Bezpieczenstwo_PolskiWarto przeczytać: Andrzej Zapałowski, Bezpieczeństwo Polski w geopolitycznej grze Zachodu z Rosją. Antologia tekstów z zakresu geopolityki i bezpieczeństwa z lat 2014-2015, Warszawa 2015, ss. 588.

Książka w wersji PDF do bezpłatnego pobrania

Ze Wstępu

Dynamika zmian, z którymi mamy obecnie do czynienia w Europie Wschodniej, narzuca badaczom konieczność analizowania zarówno poszczególnych wydarzeń, jak i samych procesów w sposób ciągły. Dzisiejszy długotrwały proces wydawniczy powoduje także, iż wartościowe książki, jak i m.in. teksty prasowe, dotyczące bieżących zdarzeń, w dłuższej perspektywie czasowej tracą na swojej aktualności. Nauka, poza koniecznością gromadzenia wiedzy oraz wyprowadzania za pomocą metod naukowych pewnych prawideł, musi służyć także w sposób użyteczny społeczeństwu. Oczywiście trudno być w wielu wypadkach skutecznym badaczem, który jest w stanie trafnie przewidywać wszystkie zdarzenia, gdyż nie będzie on nigdy posiadał pełnej wiedzy, zwłaszcza w dziedzinie nauk społecznych. W kontekście tym warto przypomnieć nieco humorystyczne słowa wielkiego duńskiego fizyka i noblisty Nielsa Bohra, który stwierdził kiedyś, że przewidywanie jest niezwykle trudne, ponieważ dotyczy przyszłości.

Przed dwoma laty ukazała się moja książka pt. Ukraina i Europa Wschodnia. Geopolityczne wyzwania dla Polski i Rosji, która zawierała artykułybezp Polski naukowe, popularnonaukowe i wywiady, odnoszące się do zdarzeń zachodzących w latach 2011–2014 na wschód od Polski. Przedstawiłem w niej także prawdopodobny rozwój wydarzeń na badanym obszarze oraz główne zagrożenia wynikające z zachodzących tam procesów dla Polski. Wiele z postawionych tez znalazło swoje odbicie w późniejszej rzeczywistości. Natomiast pewne obawy wynikały z zamieszczenia we wspomnianej publikacji właśnie wywiadów. Dla wielu bowiem badaczy to narzędzie ukazywania wyników swoich przemyśleń i analiz wydaje się mało naukowe. Jednakże, aby nauka była także użyteczna dla społeczeństwa, należy w miarę szybki i dostępny sposób prezentować zagrożenia i sugestie. Publikacje naukowe w formie zwartych monografii czy artykułów naukowych posiadają jedną zasadniczą wadę – ich praktyczna dostępność w postaci oddziaływania społecznego jest ograniczona nakładem i zawężeniem tematycznym do grona specjalistów w danej dziedzinie. Taka zasada jest do przyjęcia w naukach ścisłych, przyrodniczych czy też technicznych. Jednak od nauk społecznych oczekuje się również przełożenia wyników badań na codzienną użyteczność.

Właśnie narzędzia w postaci cyklicznych wywiadów okazują się bardzo dobrym sposobem publikowania efektów badań w zakresie tzw. gorących tematów, angażujących opinię publiczną. Już sam zasięg dotarcia, oceniany na co najmniej kilka tysięcy osób w ciągu 2–3 dni powoduje, że wywiera wpływ na postawy wielu odbiorców w stosunku do prezentowanej problematyki. Niestety na ten aspekt działalności naukowej dzisiaj nie zwraca się istotnej uwagi. Pracowników nauki rozlicza się bowiem głównie z publikacji w punktowanych czasopismach naukowych, które mają niewielki nakład. W rezultacie młody badacz największy wysiłek kładzie nie na dotarcie do jak najszerszej grupy czytelników, lecz na uzyskanie jak największej punktacji, gdyż od tego zależy jego przyszłość zawodowa, a w efekcie zarobki.

Z perspektywy dwóch lat od ukazania się pierwszej książki, autor zdecydował się na kontynuację prezentacji swojego wybranego dorobku właśnie w tej formie. Jest to z jednej strony związane z pozytywnym przyjęciem w wielu środowiskach społecznych i naukowych poprzedniego opracowania, a z drugiej – na zebraniu w jednym miejscu wielu wybranych a zarazem najbardziej istotnych publikacji. Oczywiście, podobnie jak poprzednio, proces wydawniczy uniemożliwia zamieszczenie artykułów naukowych, które zostały złożone niedawno do druku, a które nie zdążyły się jeszcze ukazać jako pierwodruki.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót na górę