Tagi: "Ryszard Zięba"

Ryszard Zięba: Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją

Ryszard Zięba: Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją

prof. dr hab. Ryszard Zięba 1. Realistyczna perspektywa badawcza Kryzys ukraiński można analizować z różnych perspektyw badawczych. Do badania jego aspektów wewnętrznych najbardziej użytecznym byłoby ujęcie konstruktywistyczne i liberalne. Oba te podejścia pozwoliłyby wyjaśnić źródła tkwiące w samym państwie ukraińskim, ukazać niejednoznaczną tożsamość Ukraińców i charakter reżimu poli-tycznego tego państwa. Natomiast aspekty międzynarodowe, które obejmują  rywalizację  o  wpływy  na  Ukrainie  […]

Czytaj dalej ›
Miejsce bezpieczeństwa w polityce państwa

Miejsce bezpieczeństwa w polityce państwa

Kamil Gołaś Obecność bezpieczeństwa w polityce państwa jest faktem niepodważalnym. Każde państwo, w miarę swoich możliwości i środków, stara się uchronić siebie oraz swoich obywateli od zagrożeń obiektywnych, jak również poczucia zagrożenia. Jest to jednak jedyny aspekt problemu, który można przyjąć bezdyskusyjnie. Zagadnienie bezpieczeństwa w polityce jest bowiem tak samo złożone, jak pojmowanie samego bezpieczeństwa. Różni badacze przedstawiają różne wizje […]

Czytaj dalej ›
stat4u