• Béthuel Matsili: La géopolitique ethnique et sécurité en Afrique

  dr Béthuel Matsili Introduction Peut– on parler d’une géopolitique ethnique ? La notion de géopolitique est toujours liée á une idée de conquête, d’exercice et de maintien du pouvoir sur un ou des espaces géographiques. La géopolitique renferme en soi un aspect d’expansion. Une fois le pouvoir conquis, il reste le problème de sa gestion. Une géopolitique ethnique est possible. Elle […]

  Béthuel Matsili: La géopolitique ethnique et sécurité en Afrique
 • Jan Majka: Immunitet parlamentarny w Turcji. Perspektywy nadzwyczajnej wymiany opozycyjnych elit politycznych

  mjr SG rez. Jan Majka Uchwalona 20 maja 2016 r. poprawka do tureckiej konstytucji zniosła immunitet parlamentarny[1]. Spowoduje to nadzwyczajną i szybką wymianę elit politycznych, która dotknie głównie partii opozycyjnych. We wcześniejszym stanie prawnym ściganie deputowanych podejrzewanych o popełnianie przestępstw wymagało uzyskania zgody parlamentu. Droga ku temu wiodła poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości i Urząd Premiera. Uchwalona właśnie poprawka zniosła ten wymóg. […]

  Jan Majka: Immunitet parlamentarny w Turcji. Perspektywy nadzwyczajnej wymiany opozycyjnych elit politycznych
 • Roman Szul: Partnerstwo rosyjsko-niemieckie w geopolitycznej architekturze Europy początków XX wieku

  prof. dr hab. Roman Szul Uwagi wstępne     Stosunki rosyjsko-niemieckie od kilku wieków są nie tylko decydującym czynnikiem kształtowania sytuacji geopolitycznej wschodniej części kontynentu europejskiego, ale również istotnym czynnikiem sytuacji w całej Europie i pośrednio w świecie. Po okresie zimnej wojny, zjednoczenia Niemiec i  kryzysu geopolitycznego Rosji lat 1990tych, na początku XXI wieku relacje rosyjsko-niemieckie weszły w nową fazę. Relacje […]

  Roman Szul: Partnerstwo rosyjsko-niemieckie w geopolitycznej architekturze Europy początków XX wieku
 • Adam Danek: Racja stanu jako suwerenność państwa in actu

  dr Adam Danek Suwerenność[1] to jeden z najważniejszych atrybutów nowożytnego państwa. Należy ona zatem do ścisłego kręgu pojęć, które w tradycyjnych poglądach na państwo najbardziej zbliżają nas do jego (państwa) istoty. Do tego samego kręgu pojęć dotykających – jeśli można się tak, nieco archaicznie, wyrazić – substancji nowożytnego państwa zalicza się również racja stanu. Pojęcia suwerenności i racji stanu, choć tradycyjnie […]

  Adam Danek: Racja stanu jako suwerenność państwa in actu
 • Warto przeczytać: Valentin Mihailov (ed.), Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe

  Warto przeczytać: V. Mihailov (ed.), Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe, Institute of Geopolitics, Częstochowa 2015, pp. 360. Nakładem Instytutu Geopolityki w Częstochowie w zeszłym roku ukazała się anglojęzyczna monografia zbiorowa poświęcona zagadnieniom tożsamości terytorialnej w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Książka jest dziełem międzynarodowego zespołu badawczego, grupującego ponad dwudziestu badaczy. Powstała pod redakcją naukową dr. Valentina Mihailova, […]

  Warto przeczytać: Valentin Mihailov (ed.), Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Obrona Terytorialna

  Międzynarodowa konferencja naukowa: „Obrona terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa” Termin: 18-19 listopada 2016 r. Miejsce: Ostrowiec Świętokrzyski Organizatorzy: Wyższ Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej ObronaNardodowa.pl.   SZCZEGÓŁY  

  Międzynarodowa konferencja naukowa: Obrona Terytorialna
 • Warto przeczytać: Mały leksykon geopolityki

  Warto przeczytać: Leszek Sykulski (red.), Mały leksykon geopolityki, Grategia, Częstochowa 2016, ss. 340, ISBN 978-83-65047-11-3 (print), ISBN 978-83-65047-12-0 (e-book). Ze wstępu: Prezentowana publikacja leksykograficzna jest trzecim z kolei tego typu wydawnictwem na rynku polskim[1], będącym odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na pomoce naukowe z zakresu geopolityki.  Dziedzina ta rozwija się coraz dynamiczniej, co widać choćby po wzrastającej z roku na rok liczbie publikacji […]

  Warto przeczytać: Mały leksykon geopolityki
 • Michał Siudak: Europejska perspektywa Ukrainy

  dr Michał Siudak W 2014 roku dziesiątki tysięcy młodych ukraińskich studentów protestowało na Kijowskim „Placu Niepodległości” przeciwko nie podpisaniu przez prezydenta Wiktora Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z UE. Eksperci, naukowcy, dziennikarze oraz politycy rożnych opcji twierdzili, że Ukraina – nie podpisując umowy stowarzyszeniowej z UE – zaprzepaszcza swoją przyszłość. Chociaż na „Majdanie” zwyciężyły tzw. siły pro – europejskie, można śmiało stwierdzić, […]

  Michał Siudak: Europejska perspektywa Ukrainy
 • Konrad Gadera: Chińska baza morska w Dżibuti

  Konrad Gadera W drugiej połowie lutego 2016 roku przedstawiciel chińskiej marynarki wojennej płk. Wu Qian oficjalnie potwierdził budowę centrum logistyczno-zaopatrzeniowego w Dżibuti. Od kilku miesięcy mówiono o możliwości powstania pierwszej zagranicznej bazy wojskowej ułatwiającej operowanie jednostek Państwa Środka w regionie Rogu Afryki. Chociaż Pekin wzbrania się przed określeniem przyszłych struktur jako militarnych, ich powstanie może spowodować głębsze zaangażowanie Chin nie […]

  Konrad Gadera: Chińska baza morska w Dżibuti
 • Ryszard Zięba: Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją

  prof. dr hab. Ryszard Zięba 1. Realistyczna perspektywa badawcza Kryzys ukraiński można analizować z różnych perspektyw badawczych. Do badania jego aspektów wewnętrznych najbardziej użytecznym byłoby ujęcie konstruktywistyczne i liberalne. Oba te podejścia pozwoliłyby wyjaśnić źródła tkwiące w samym państwie ukraińskim, ukazać niejednoznaczną tożsamość Ukraińców i charakter reżimu poli-tycznego tego państwa. Natomiast aspekty międzynarodowe, które obejmują  rywalizację  o  wpływy  na  Ukrainie  […]

  Ryszard Zięba: Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją

Najnowsze »

Béthuel Matsili: La géopolitique ethnique et sécurité en Afrique

Béthuel Matsili: La géopolitique ethnique et sécurité en Afrique

20/06/2016 at 00:01

dr Béthuel Matsili Introduction Peut– on parler d’une géopolitique ethnique ? La notion de géopolitique est toujours liée...

Europa »

Roman Szul: Partnerstwo rosyjsko-niemieckie w geopolitycznej architekturze Europy początków XX wieku

Roman Szul: Partnerstwo rosyjsko-niemieckie w geopolitycznej architekturze Europy początków XX wieku

14/06/2016 at 00:01

prof. dr hab. Roman Szul Uwagi wstępne     Stosunki rosyjsko-niemieckie od kilku wieków są nie tylko decydującym czynnikiem kształtowania...

Rosja i przestrzeń postsowiecka »

Michał Siudak: Europejska perspektywa Ukrainy

Michał Siudak: Europejska perspektywa Ukrainy

13/05/2016 at 22:15

dr Michał Siudak W 2014 roku dziesiątki tysięcy młodych ukraińskich studentów protestowało na Kijowskim „Placu Niepodległości” przeciwko nie...

Azja »

Jan Majka: Immunitet parlamentarny w Turcji. Perspektywy nadzwyczajnej wymiany opozycyjnych elit politycznych

Jan Majka: Immunitet parlamentarny w Turcji. Perspektywy nadzwyczajnej wymiany opozycyjnych elit politycznych

17/06/2016 at 00:01

mjr SG rez. Jan Majka Uchwalona 20 maja 2016 r. poprawka do tureckiej konstytucji zniosła immunitet parlamentarny[1]. Spowoduje to nadzwyczajną i szybką wymianę elit...

Geopolityka polska »

Warto przeczytać: Mały leksykon geopolityki

Warto przeczytać: Mały leksykon geopolityki

26/05/2016 at 00:01

Warto przeczytać: Leszek Sykulski (red.), Mały leksykon geopolityki, Grategia, Częstochowa 2016, ss. 340, ISBN 978-83-65047-11-3 (print), ISBN 978-83-65047-12-0...

Geopolityka rosyjska »

Ryszard Zięba: Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją

Ryszard Zięba: Ukraina jako przedmiot rywalizacji między Zachodem a Rosją

11/02/2016 at 00:01

prof. dr hab. Ryszard Zięba 1. Realistyczna perspektywa badawcza Kryzys ukraiński można analizować z różnych perspektyw badawczych. Do badania jego...

Geopolityka francuska »

Pierre Verluise: Czy to już schyłek UE?

Pierre Verluise: Czy to już schyłek UE?

29/04/2015 at 00:01

dr Pierre Verluise Czy UE chyli się ku upadkowi? W świetle czynników demograficznych, ekonomicznych i strategicznych, Unia Europejska, stopniowo zmierza...

Geoekonomia i bezpieczeństwo energetyczne »

Melania Ogrodniczuk: The International Trade Policy in the American Political System

Melania Ogrodniczuk: The International Trade Policy in the American Political System

22/06/2015 at 00:01

Source: "Przegląd Geopolityczny" 2015, vol. 11 Melania Ogrodniczuk International trade policy in the American Constitution The American Constitution...

Geostrategia i bezpieczeństwo »

Jan Majka: Boko Haram na bakier z islamem. Terroryzm i wojna informacyjna

Jan Majka: Boko Haram na bakier z islamem. Terroryzm i wojna informacyjna

30/11/2015 at 10:50

mjr rez. SG Jan Majka Rzeczy za zwyczaj mają się inaczej, niż ich sprawcy chcą, aby się wydawały. Wg informacji opublikowanych 24 września 2015r. przez internetowe...

English Section »

The International Scientific Conference: The Ukrainian Crisis and Its Significance for International Security

The International Scientific Conference: The Ukrainian Crisis and Its Significance for International Security

30/06/2015 at 00:01

The International Scientific Conference: "The Ukrainian Crisis and Its Significance for International Security" Ostrowiec Świętokrzyski, November 19th-20th,...

Ostatnie teksty

Béthuel Matsili: La géopolitique ethnique et sécurité en Afrique

Béthuel Matsili: La géopolitique ethnique et sécurité en Afrique

dr Béthuel Matsili Introduction Peut– on parler d’une géopolitique ethnique ? La notion de géopolitique est toujours liée á une idée de conquête, d’exercice et de maintien du pouvoir sur un ou des espaces géographiques. La géopolitique renferme en soi un aspect d’expansion. Une fois le pouvoir conquis, il reste le problème de sa gestion. Une géopolitique ethnique est possible. Elle […]

Czytaj dalej ›
Jan Majka: Immunitet parlamentarny w Turcji. Perspektywy nadzwyczajnej wymiany opozycyjnych elit politycznych

Jan Majka: Immunitet parlamentarny w Turcji. Perspektywy nadzwyczajnej wymiany opozycyjnych elit politycznych

mjr SG rez. Jan Majka Uchwalona 20 maja 2016 r. poprawka do tureckiej konstytucji zniosła immunitet parlamentarny[1]. Spowoduje to nadzwyczajną i szybką wymianę elit politycznych, która dotknie głównie partii opozycyjnych. We wcześniejszym stanie prawnym ściganie deputowanych podejrzewanych o popełnianie przestępstw wymagało uzyskania zgody parlamentu. Droga ku temu wiodła poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości i Urząd Premiera. Uchwalona właśnie poprawka zniosła ten wymóg. […]

Czytaj dalej ›
Roman Szul: Partnerstwo rosyjsko-niemieckie w geopolitycznej architekturze Europy początków XX wieku

Roman Szul: Partnerstwo rosyjsko-niemieckie w geopolitycznej architekturze Europy początków XX wieku

prof. dr hab. Roman Szul Uwagi wstępne     Stosunki rosyjsko-niemieckie od kilku wieków są nie tylko decydującym czynnikiem kształtowania sytuacji geopolitycznej wschodniej części kontynentu europejskiego, ale również istotnym czynnikiem sytuacji w całej Europie i pośrednio w świecie. Po okresie zimnej wojny, zjednoczenia Niemiec i  kryzysu geopolitycznego Rosji lat 1990tych, na początku XXI wieku relacje rosyjsko-niemieckie weszły w nową fazę. Relacje […]

Czytaj dalej ›
Adam Danek: Racja stanu jako suwerenność państwa in actu

Adam Danek: Racja stanu jako suwerenność państwa in actu

dr Adam Danek Suwerenność[1] to jeden z najważniejszych atrybutów nowożytnego państwa. Należy ona zatem do ścisłego kręgu pojęć, które w tradycyjnych poglądach na państwo najbardziej zbliżają nas do jego (państwa) istoty. Do tego samego kręgu pojęć dotykających – jeśli można się tak, nieco archaicznie, wyrazić – substancji nowożytnego państwa zalicza się również racja stanu. Pojęcia suwerenności i racji stanu, choć tradycyjnie […]

Czytaj dalej ›
Warto przeczytać: Valentin Mihailov (ed.), Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe

Warto przeczytać: Valentin Mihailov (ed.), Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe

Warto przeczytać: V. Mihailov (ed.), Territories and Identities in Central, Eastern and Southeastern Europe, Institute of Geopolitics, Częstochowa 2015, pp. 360. Nakładem Instytutu Geopolityki w Częstochowie w zeszłym roku ukazała się anglojęzyczna monografia zbiorowa poświęcona zagadnieniom tożsamości terytorialnej w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Książka jest dziełem międzynarodowego zespołu badawczego, grupującego ponad dwudziestu badaczy. Powstała pod redakcją naukową dr. Valentina Mihailova, […]

Czytaj dalej ›
stat4u