• Andrzej Piskozub: Gdańsk miasto nasze

  [cykl: Septet gdański – odcinek czwarty] prof. dr hab. Andrzej  Piskozub Gdańsk w powstaniu przeciwko Państwu Zakonnemu oddał się pod opiekę króla polskiego w  1454 roku  a został  utracony po 339 latach, w drugim rozbiorze Królestwa Polskiego w 1793 roku. Wcześniej pozostawał w Państwie Zakonnym przez 146 lat  (1308-1454) a zatem w okresie o połowę krótszym. Erich Keyser przedstawił tę […]

  Andrzej Piskozub: Gdańsk miasto nasze
 • Witold Michałowski: Geopolityka rurociągowa

  Witold Szirin Michałowski Nie wszyscy jeszcze rozumieją, że Rosja uparcie odtwarza własne „imperium energetyczne” i jeśli jej się to uda, to na wschód od Unii Europejskiej powstanie region energio-tranzytowy pozbawiony jakiejkolwiek samodzielności, z ośrodkiem decyzyjnym w Moskwie. Taka sytuacja zaś będzie stanowiła zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego wszystkich państw Europy Środkowej włącznie z Polską, Słowacją, Węgrami oraz trzema krajami bałtyckimi. Gdy blisko dziesięć […]

  Witold Michałowski: Geopolityka rurociągowa
 • Stanisław Bieleń: Bez­kry­tycz­na orien­ta­cja na Ukra­inę jest nie­bez­piecz­na

  prof. dr hab. Stanisław Bieleń Hi­sto­ria i po­ło­że­nie geo­po­li­tycz­ne de­cy­du­ją o toż­sa­mo­ści cy­wi­li­za­cyj­nej ta­kich państw jak Pol­ska, które przez pry­zmat daw­nych uza­leż­nień i do­zna­nych krzywd de­fi­niu­ją swój in­te­res na­ro­do­wy, okre­śla­jąc przy­ja­ciół i ry­wa­li, dy­stans psy­cho­lo­gicz­ny w po­li­ty­ce są­siedz­kiej i go­to­wość bądź nie­chęć do nor­ma­li­za­cji sto­sun­ków. Po­la­cy są mocno przy­wią­za­ni do geo­po­li­ty­ki, pró­bu­jąc przy jej po­mo­cy wy­tłu­ma­czyć wszyst­kie nie­szczę­ścia hi­sto­rycz­ne i […]

  Stanisław Bieleń: Bez­kry­tycz­na orien­ta­cja na Ukra­inę jest nie­bez­piecz­na
 • Leszek Sykulski: Na Ukrainie trwa wojna buntownicza

  Rozmowa z dr. Leszkiem Sykulskim, prezesem zarządu Instytutu Geopolityki w Częstochowie, redaktorem naczelnym kwartalnika "Przegląd Geopolityczny", założycielem i honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.    Dr Paweł Gotowiecki: W jakim kierunku zmierza sytuacja na Ukrainie, jakie Pan przewiduje scenariusze na najbliższe tygodnie i miesiące? Dr Leszek Sykulski: Sytuacja zmierza przede wszystkim do katastrofy gospodarczej Ukrainy i do znacznego wzrostu poziomu nastrojów antyrządowych na […]

  Leszek Sykulski: Na Ukrainie trwa wojna buntownicza
 • Wojciech Suszyński: “Kaukaski węzeł gordyjski”. Konflikt o Górski Karabach

  Wojciech Suszyński Choć w ostatnim czasie przedmiotem zainteresowania nie tylko polskiej ale również międzynarodowej opinii publicznej jest przede wszystkim agresywna i w gruncie rzeczy rewizjonistyczna polityka Federacji Rosyjskiej w południowej części Europy Wschodniej, warto zauważyć, iż niespełna kilkaset kilometrów na południowy wschód od rejonu konfrontacji tli się niemniej groźny, choć obecnie uśpiony konflikt, mogący w przyszłości stać się zarzewiem poważnego […]

  Wojciech Suszyński: “Kaukaski węzeł gordyjski”. Konflikt o Górski Karabach
 • Andrzej Zapałowski: “Nie” dla kultu zbrodniczej ideologii OUN-UPA

  Z dr. Andrzejem Zapałowskim, prawnikiem, historykiem, wykładowcą akademickim, ekspertem ds. bezpieczeństwa, prezesem rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, rozmawia Mariusz Kamieniecki Wszystko wskazuje na to, że nielegalny pomnik OUN-UPA w Hruszowicach nieprędko zniknie z krajobrazu. Mniejszość ukraińska w Polsce stwierdziła bowiem, że są tam pochowani członkowie UPA… – Według mnie, jest to kolejny wybieg Ukraińców. Przez ponad 10 lat środowisko Ukraińców […]

  Andrzej Zapałowski: “Nie” dla kultu zbrodniczej ideologii OUN-UPA
 • Andrzej Piskozub: My, od Królewskich Prus…

  [Septet gdański – odcinek trzeci] prof. dr hab. Andrzej Piskozub Decyzja Państwa Zakonnego, o zatrzymaniu dla siebie Małego Pomorza, po wyparciu z niego Brandenburczyków, rozjuszyła Łokietka, który od tego wydarzenia stał się nieprzejednanym wrogiem Krzyżaków, przez poprzednie trzy czwarte wieku uznawanych za piastowskich gości. Nienawiść do tego niemieckiego zakonu rycerskiego podtrzymywano odtąd w społeczeństwie polskim z  pokolenia na pokolenie, przedstawiając […]

  Andrzej Piskozub: My, od Królewskich Prus…
 • Kazimierz Wóycicki: Konflikt rosyjsko-ukraiński: dlaczego Putin przegrywa?

  dr Kazimierz Wóycicki Potoczny głos mówi, że Putin wziął Krym i jeśli zechce, to weźmie jeszcze więcej. Putin ma być na pozycjach wygranych, ma swoją zdobycz i może jeszcze ją zwiększyć. Jak wiele takich potocznych ocen i ten jest produktem pewnej bezmyślności i braku refleksji. Przed jeszcze rokiem samo wyobrażenie wojny rosyjsko-ukraińskiej było nie do pomyślenia, a w Kijowie rządził […]

  Kazimierz Wóycicki: Konflikt rosyjsko-ukraiński: dlaczego Putin przegrywa?
 • Leszek Sykulski: Bibliografia geopolityki współczesnej

  Polecamy: Leszek Sykulski, Bibliografia geopolityki współczesnej (1989-2009). Wybór, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2014, ss. 372.  Wydane nakładem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, zestawienie bibliograficzne obejmuje kilka tysięcy publikacji zwartych (monografii, prac zbiorowych, publikacji pokonfrencyjnych) w siedemnastu językach, opublikowanych w latach 1989-2009. Celem bibliografii jest dostarczenie badaczom w Polsce szerszego oglądu rozwoju badań geopolitycznych na świecie, a także inspiracji do rozwoju rodzimej geopolityki.  Książka udostępniona jest na […]

  Leszek Sykulski: Bibliografia geopolityki współczesnej
 • Adam Rogala-Lewicki: Ład światowy w ujęciu kosmopolitycznym – studium koncepcji Davida Helda

  Pobierz oryginał artykułu w PDF. dr Adam Rogala-Lewicki Modern age David Held[1] jest teoretykiem zmiany politycznej. Jak twierdzi, cechy epoki informacyjnej wpisuje w przestrzeń, nie tyle społeczną, co polityczną (choć ich zakresy na siebie nachodzą). Swoją podróż badawczą zaczynał od koncepcji państwa nowoczesnego, teorii krytycznej, by następnie zająć się zmianami zachodzącymi w samym ustroju demokratycznym[2]. Wszystkie te badania były mocno osadzone […]

  Adam Rogala-Lewicki: Ład światowy w ujęciu kosmopolitycznym – studium koncepcji Davida Helda

Najnowsze »

Andrzej Piskozub: Gdańsk miasto nasze

Andrzej Piskozub: Gdańsk miasto nasze

03/09/2014 at 00:01

[cykl: Septet gdański – odcinek czwarty] prof. dr hab. Andrzej  Piskozub Gdańsk w powstaniu przeciwko Państwu Zakonnemu oddał się pod opiekę króla...

Europa »

Stanisław Bieleń: Bez­kry­tycz­na orien­ta­cja na Ukra­inę jest nie­bez­piecz­na

Stanisław Bieleń: Bez­kry­tycz­na orien­ta­cja na Ukra­inę jest nie­bez­piecz­na

01/09/2014 at 00:01

prof. dr hab. Stanisław Bieleń Hi­sto­ria i po­ło­że­nie geo­po­li­tycz­ne de­cy­du­ją o toż­sa­mo­ści...

Rosja i przestrzeń poradziecka »

Stanisław Bieleń: Bez­kry­tycz­na orien­ta­cja na Ukra­inę jest nie­bez­piecz­na

Stanisław Bieleń: Bez­kry­tycz­na orien­ta­cja na Ukra­inę jest nie­bez­piecz­na

01/09/2014 at 00:01

prof. dr hab. Stanisław Bieleń Hi­sto­ria i po­ło­że­nie geo­po­li­tycz­ne de­cy­du­ją o toż­sa­mo­ści...

Azja »

Kamil Gołaś: Relacje Rosja – Indie

Kamil Gołaś: Relacje Rosja – Indie

30/06/2014 at 00:50

Kamil Gołaś Indie leżą w ważnym z punktu widzenia strategicznego regionie świata tj. w Azji Południowej. Co prawda jest to region odrębny od omawianego wcześniej,...

Geoekonomia i bezpieczeństwo energetyczne »

Witold Michałowski: Geopolityka rurociągowa

Witold Michałowski: Geopolityka rurociągowa

02/09/2014 at 00:01

Witold Szirin Michałowski Nie wszyscy jeszcze rozumieją, że Rosja uparcie odtwarza własne „imperium energetyczne” i jeśli jej się to uda, to na wschód...

Geopolityka polska »

Andrzej Piskozub: My, od Królewskich Prus…

Andrzej Piskozub: My, od Królewskich Prus…

27/08/2014 at 00:08

[Septet gdański – odcinek trzeci] prof. dr hab. Andrzej Piskozub Decyzja Państwa Zakonnego, o zatrzymaniu dla siebie Małego Pomorza, po wyparciu z niego Brandenburczyków,...

Geopolityka francuska »

Stanisław Musiał: Koniec francuskiego modelu asymilacji? Recenzja książki Michele Tribalat

Stanisław Musiał: Koniec francuskiego modelu asymilacji? Recenzja książki Michele Tribalat

08/08/2014 at 00:12

dr Stanisław Musiał Recenzja: Michèle Tribalat,  Assimilation. La fin du modèle français, Éditions du Toucan, Paris 2013, ss. 349. Problematyka...

Geopolityka niemiecka »

Rafał Matyja: Europa, która się zatrzymała

Rafał Matyja: Europa, która się zatrzymała

28/07/2014 at 00:36

dr Rafał Matyja Recenzja: Ulrich Beck, Niemiecka Europa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Europa zatrzymała się w punkcie, w którym kryzys...

Geopolityka rosyjska »

Leszek Sykulski: Na Ukrainie trwa wojna buntownicza

Leszek Sykulski: Na Ukrainie trwa wojna buntownicza

30/08/2014 at 00:01

Rozmowa z dr. Leszkiem Sykulskim, prezesem zarządu Instytutu Geopolityki w Częstochowie, redaktorem naczelnym kwartalnika "Przegląd Geopolityczny", założycielem...

Geostrategia i bezpieczeństwo »

Leszek Sykulski: Na Ukrainie trwa wojna buntownicza

Leszek Sykulski: Na Ukrainie trwa wojna buntownicza

30/08/2014 at 00:01

Rozmowa z dr. Leszkiem Sykulskim, prezesem zarządu Instytutu Geopolityki w Częstochowie, redaktorem naczelnym kwartalnika "Przegląd Geopolityczny", założycielem...

English Section »

Tomasz Klin: The Visions of the International Order in German and Anglo-American Geopolitical Thought During the Second World War

Tomasz Klin: The Visions of the International Order in German and Anglo-American Geopolitical Thought During the Second World War

17/07/2014 at 00:01

Dr. Tomasz Klin In 1945 the New World Order was established. Before the all important decisions were made, politicians and intellectuals had debated about institutions,...

Ostatnie teksty

Andrzej Piskozub: Gdańsk miasto nasze

Andrzej Piskozub: Gdańsk miasto nasze

[cykl: Septet gdański – odcinek czwarty] prof. dr hab. Andrzej  Piskozub Gdańsk w powstaniu przeciwko Państwu Zakonnemu oddał się pod opiekę króla polskiego w  1454 roku  a został  utracony po 339 latach, w drugim rozbiorze Królestwa Polskiego w 1793 roku. Wcześniej pozostawał w Państwie Zakonnym przez 146 lat  (1308-1454) a zatem w okresie o połowę krótszym. Erich Keyser przedstawił tę […]

Czytaj dalej ›
Witold Michałowski: Geopolityka rurociągowa

Witold Michałowski: Geopolityka rurociągowa

Witold Szirin Michałowski Nie wszyscy jeszcze rozumieją, że Rosja uparcie odtwarza własne „imperium energetyczne” i jeśli jej się to uda, to na wschód od Unii Europejskiej powstanie region energio-tranzytowy pozbawiony jakiejkolwiek samodzielności, z ośrodkiem decyzyjnym w Moskwie. Taka sytuacja zaś będzie stanowiła zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego wszystkich państw Europy Środkowej włącznie z Polską, Słowacją, Węgrami oraz trzema krajami bałtyckimi. Gdy blisko dziesięć […]

Czytaj dalej ›
Stanisław Bieleń: Bez­kry­tycz­na orien­ta­cja na Ukra­inę jest nie­bez­piecz­na

Stanisław Bieleń: Bez­kry­tycz­na orien­ta­cja na Ukra­inę jest nie­bez­piecz­na

prof. dr hab. Stanisław Bieleń Hi­sto­ria i po­ło­że­nie geo­po­li­tycz­ne de­cy­du­ją o toż­sa­mo­ści cy­wi­li­za­cyj­nej ta­kich państw jak Pol­ska, które przez pry­zmat daw­nych uza­leż­nień i do­zna­nych krzywd de­fi­niu­ją swój in­te­res na­ro­do­wy, okre­śla­jąc przy­ja­ciół i ry­wa­li, dy­stans psy­cho­lo­gicz­ny w po­li­ty­ce są­siedz­kiej i go­to­wość bądź nie­chęć do nor­ma­li­za­cji sto­sun­ków. Po­la­cy są mocno przy­wią­za­ni do geo­po­li­ty­ki, pró­bu­jąc przy jej po­mo­cy wy­tłu­ma­czyć wszyst­kie nie­szczę­ścia hi­sto­rycz­ne i […]

Czytaj dalej ›
Leszek Sykulski: Na Ukrainie trwa wojna buntownicza

Leszek Sykulski: Na Ukrainie trwa wojna buntownicza

Rozmowa z dr. Leszkiem Sykulskim, prezesem zarządu Instytutu Geopolityki w Częstochowie, redaktorem naczelnym kwartalnika "Przegląd Geopolityczny", założycielem i honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.    Dr Paweł Gotowiecki: W jakim kierunku zmierza sytuacja na Ukrainie, jakie Pan przewiduje scenariusze na najbliższe tygodnie i miesiące? Dr Leszek Sykulski: Sytuacja zmierza przede wszystkim do katastrofy gospodarczej Ukrainy i do znacznego wzrostu poziomu nastrojów antyrządowych na […]

Czytaj dalej ›
Wojciech Suszyński: “Kaukaski węzeł gordyjski”. Konflikt o Górski Karabach

Wojciech Suszyński: “Kaukaski węzeł gordyjski”. Konflikt o Górski Karabach

Wojciech Suszyński Choć w ostatnim czasie przedmiotem zainteresowania nie tylko polskiej ale również międzynarodowej opinii publicznej jest przede wszystkim agresywna i w gruncie rzeczy rewizjonistyczna polityka Federacji Rosyjskiej w południowej części Europy Wschodniej, warto zauważyć, iż niespełna kilkaset kilometrów na południowy wschód od rejonu konfrontacji tli się niemniej groźny, choć obecnie uśpiony konflikt, mogący w przyszłości stać się zarzewiem poważnego […]

Czytaj dalej ›
stat4u