Warto przeczytać: Wielka Europa. Putinowska wizja (dez)integracji europejskiej

Warto przeczytać: Wielka Europa. Putinowska wizja (dez)integracji europejskiej

Warto przeczytać: Marek Menkiszak, Wielka Europa. Putinowska wizja (dez)integracji europejskiej, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Prace OSW nr 46, Warszawa, październik 2013, ss. 43.

Cała analiza do pobrania ze strony OSW po kliknięciu w niżej zamieszczoną okładkę.

Menkiszak_Wielka_Europa

Spis treści

TEZY

Wstęp /7

I. Wielka Europa: geneza i ewolucja koncepcji /8

1. Idea „wspólnego europejskiego domu” Michaiła Gorbaczowa

 (koniec lat 80.) /8

2. Wielka Europa Borysa Jelcyna (1997) /9

3. Wielka Europa Władimira Putina (2001, 2005) /10

4. konkretyzacja putinowskiej koncepcji Wielkiej Europy (2010–2012) /12

II. Wielka Europa: próby realizacji koncepcji /18

1. Trójkąt Rosja – Niemcy – Francja: niedoszły kręgosłup Wielkiej Europy /18

2. Wspólne obszary /19

2.1. obszar bezpieczeństwa /19

2.2. obszar gospodarczy i energetyczny /22

2.3. obszar humanitarny /29

3. integracja europejska i eurazjatycka: konwergencja /31

III. Podsumowanie: Wielka Europa – jak, dlaczego i co dalej ? /35

1. Treść koncepcji i okoliczności jej promowania /35

2. uwarunkowania i cele koncepcji /36

3. Wielka Europa: realny program czy polityczna utopia? /39

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę