Warto przeczytać: Ryszard Szpyra, Bezpieczeństwo militarne państwa

Warto przeczytać: Ryszard Szpyra, Bezpieczeństwo militarne państwa

Szpyra_Ryszard_BezpieczenstwoWarto przeczytać: Ryszard Szpyra, Bezpieczeństwo militarne państwa, AON, Warszawa 2012, ss. 260.

Monografia zawiera wyniki dociekań zmierzających do określenia współczesnej koncepcji bezpieczeństwa militarnego. Na jej treści składa się m.in. autorska analiza i synteza rożnych pojmowań istoty bezpieczeństwa. Na podstawie tak ustalonej struktury stworzony został szkielet pojęciowy dla bezpieczeństwa militarnego. Szkielet ten wypełniony odpowiednimi treściami określa zarówno ogólny model bezpieczeństwa militarnego, jak też modele poszczególnych jego elementów.

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. GENEZA I ROZUMIENIE BEZPIECZEŃSTWA
1.1. Polska geneza nauk o bezpieczeństwie
1.1.1. Przekształcenia nauk wojskowych i poglądy
na bezpieczeństwo ujawniane w środowisku tych nauk
1.1.2. Politologia i stosunki międzynarodowe
1.1.3. Securitologia
1.2. Zagraniczne korzenie nauk o bezpieczeństwie – geneza i ewolucja
studiów nad bezpieczeństwem w kulturze Zachodu
1.3. Rozumienie (definicja) bezpieczeństwa
2. ISTOTA PRZEMOCY ZBROJNEJ
2.1. Źródła przemocy zbrojne)
2.2. Przemoc zbrojna, walka zbrojna i broń
2.3. Istota i znaczenie siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych
2.4. Współczesne znaczenie siły zbrojnej w stosunkach
międzynarodowych wobec zakazu jej użycia
2.5. Granice militarności i bezpieczeństwa militarnego
3. ZARYS BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO
3.1. Krajowa geneza
3.2. Bezpieczeństwo militarne w poglądach głównych teorii
Stosunków Międzynarodowych
3.3. Elementy konceptualnego modelu bezpieczeństwa militarnego
i systemu działania potrzebnego dla utrzymywania pożądanego
poziomu tego bezpieczeństwa
4. KIEROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM MILITARNYM
4.1. Podstawowe założenia
4.2. Podejście ogólnorządowe do budowy systemów kierowania
bezpieczeństwem
5. UZYSKIWANIE ŚWIADOMOŚCI SYTUACYJNEJ BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO – INFORMACYJNY MODUŁ MODELU
5.1. Istota tworzenia modelu świadomości stanu zagrożeń
bezpieczeństwa militarnego
5.2. Świadomość sytuacyjna
5.3. Ogólna charakterystyka rozpoznania
5.4. Przebieg procesu przetwarzania informacji
5.5. Proces oceny zagrożeń militarnych
5.5.1. Amerykański model sił lądowych
5.6. Subiektywna strona zagrożeń – problemy percepcji
5.7. Rozpoznanie jako aktywność
5.7.1. Prowadzenie rozpoznania wg doktryny NATO
5.7.2. Prowadzenie rozpoznania według poglądów narodowych
5.8. Koncepcja przewagi informacyjnej
5.9. Relacje między rozpoznaniem a operacjami informacyjnymi oraz
koncepcją walki sieciocentrycznej
6. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM MILITARNYM
– OPERACYJNY MODUŁ MODELU
6.1. Podstawowe założenia
6.2. Militarna aktywność państwa prowadzona w celu osiągania
pożądanego poziomu bezpieczeństwa militarnego
6.2.1. Współpraca militarna
6.2.2. Aktywność militarna w warunkach sprzeczności interesów
na rzecz poprawy bezpieczeństwa militarnego
7. FORMY DZIAŁAŃ KOOPERACJI NEGATYWNEJ W SFERZE MILITARNEJ NA RZECZ POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA MILITARNEGO
7.1. Odstraszanie
7.1.1. Odstraszanie w teorii
7.1.2. Odstraszanie w praktyce
7.2. Działania ukierunkowane na neutralizowanie ataków militarnych
7.2.1. Zarys polskiej koncepcji działań przeciw zaskoczeniu
7.2.2. System zarządzania kryzysowego NATO
7.2.3. Zarys amerykańskiej koncepcji działań przeciw zaskoczeniu
7.3. Uodparnianie infrastruktury państwa na ataki militarne
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

KSIĄŻKĘ MOŻNA KUPIĆ TUTAJ.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę