Warto przeczytać: “Przegląd Geopolityczny” tom 12: 2015

Warto przeczytać: “Przegląd Geopolityczny” tom 12: 2015

PG_tom_12"Przegląd Geopolityczny"

Zachęcamy do lektury najnowszego tomu kwartalnika "Przegląd Geopolityczny". Czasopismo jest wydawane przez Instytut Geopolityki od 2009 r. i jest wpisane na listę czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Poniżej – w otwartym dostępie – do pobrania jest wersja elektroniczna (po kliknięciu w okładkę). Wersja drukowana będzie wkrótce dostępna w naszej Księgarni Geopolitycznej.

 

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Dariusz Drzewiecki

Bezpieczeństwo obszarów nadbrzeżnych w południowej części basenu morza bałtyckiego w oparciu o najnowszy raport IPCC (AR5) 

Grzegorz Baziur

Idee i czyny: Węgierska Republika Rad 1919 r. jako przykład totalitarnego reżimu rewolucyjnego

Bogusław Kuźniar

Dowody zbrodni nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w latach 1939-1947 oraz ich ocena w świetle prawa krajowego i międzynarodowego

Mateusz Hudzikowski

Tybet – między mitami a geopolityką

Marcin Halicki

Inwestycje – charakterystyka pojęcia i podstawy rachunku inwestycyjnego

Patrycja Zając

Geopolityczne znaczenie Czeczeni w polityce Federacji Rosyjskiej

Piotr L. Wilczyński

Wydobycie bogactw mineralnych w krajch NATO i w obszarze postsowieckim

Marcin Sowiński

Functioning Conditions, Activity and Citizens’ Appraisal of the Territorial Self-government in a City with County Rights Illustrated with the Example of Przemyśl

Béthuel Matsili

La geopolitique ethinique et securite en Afrique 

Melania Ogrodniczuk

The International Trade Policy in the American Political System

II. ANALIZY I MATERIAŁY

Jan Majka, Duginiada, część 2.

III. RECENZJE

Paweł Rojek, Przekleństwo Imperium. Źródła rosyjskiego zachowania, Wydawnictwo M, Kraków 2014 (rec. Leszek Sykulski)

Andreas Blümke, Jak inwestować w produkty strukturyzowane, Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (rec. Marcin Halicki)

IV. POLEMIKI

Valentin Mihailov

Wyobrażona Europa i wyobrażona Sarmacja – od geologii do ideologii

*  *  *

Noty o Autorach 

Zasady publikowania 

 

PG_tom_12

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę