Warto przeczytać: “Przegląd Geopolityczny” tom 11: 2015

Warto przeczytać: “Przegląd Geopolityczny” tom 11: 2015

PG_t.11"Przegląd Geopolityczny"

Zachęcamy do lektury najnowszego tomu kwartalnika "Przegląd Geopolityczny". Czasopismo jest wydawane przez Instytut Geopolityki od 2009 r.; w ubiegłym roku zostało wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Poniżej – w otwartym dostępie – do pobrania jest wersja elektroniczna tomu 11. (po kliknięciu w okładkę), pierwszego z tomów 2015 r. Wersja drukowana będzie wkrótce dostępna w naszej Księgarni Geopolitycznej.

 

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

Piotr Eberhardt

Mapa polityczna przyszłej środkowej Europy według Władimira Żyrinowskiego

Bogusław Kuźniar

Terrorystyczna działalność OUN – UPA i przesiedlenia ludności ukraińskiej w powiecie jarosławskim (1944-1947)

Wojciech Łysek

Krym w polityce mocarstw: pogranicze – konflikt – destabilizacja

Grzegorz Baziur

Między federalizmem a wspólnotą państwową: narody Austro-Węgier wobec rozpadu dualistycznej monarchii habsburskiej w latach 1918-1919

Melania Ogrodniczuk

Zagraniczna polityka gospodarcza USA po II wojnie światowej – jedna z dróg budowania pozycji mocarstwowej

Leszek Sykulski

Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera

II. MATERIAŁY I ANALIZY

Jan Majka, Duginiada

III. RECENZJE

Dominique Moïsi, Geopolityka emocji, tłum. R. Włoch,  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 256. (rec. Mateusz Hudzikowski)

IV. SPRAWOZDANIA

Konrad Świder

Sprawozdanie z konferencji „Współczesna Ukraina – trwałość czy rozpad?” (Warszawa, 22 października 2014 roku)

*  *  *

Noty o Autorach

Zasady publikowania

 

PG_t.11

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę