Warto przeczytać: Paweł Rojek, Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania

Warto przeczytać: Paweł Rojek, Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania

Warto przeczytać: Paweł Rojek, PrzekleństwPawel_Rojek_Przeklenstwo_imperiumo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania, Wydawnictwo M, Kraków 2014, ss. 120. 

Czytelnikom naszego portalu rekomendujemy książkę dr. Pawła Rojka, redaktora naczelnego kwartalnika "Pressje", poświęconą współczesnemu rosyjskiemu myśleniu imperialnemu.

We wstępie Autor pisze m.in.

Będę się tutaj zajmował przede wszystkim ideami, a nie praktyką. Wynika to z fundamentalnego założenia, że ludzie działają nie na podstawie tego, jak jest, lecz na podstawie tego, jak sądzą, że jest. Poznanie sposobu myślenia jest więc niezbędne dla zrozumienia sposobu działania. Zajmę się więc podstawami ideologicznymi współczesnego rosyjskiego imperializmu, a nie na przykład jego wyznacznikami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi czy demograficznymi. Zakładam, że obecność ideologii imperialnej jest warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, pojawienia się imperialnej polityki. Bez idei imperialnych nie da się, nawet posiadając niezbędne zasoby, zbudować imperium. Zbadanie imperialnej wyobraźni jest więc niezbędną częścią całościowej diagnozy tego, co dzieje się dziś w Rosji.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

1. ROSYJSKI IMPERIALIZM

Imperium

Neoimperium

Postimperium

Nacjonalizm i imperializm

2. MOSKWA − TRZECI RZYM

Trzeci Rzym

Święty Car i Święta Ruś

Izolacja i ekspansja

Religia i świeckość

Mapa rosyjskiej duszy

3. GEOPOLITYKA I IMPERIALIZM

Atlantyzm

Eurazjatyzm

Insularyzm

Potencjał imperialny

Nowa mapa rosyjskiej duszy

4. WŁADZA I EURAZJA

Eurazjatyckie imperium

Suwerenna demokracja

System Putina

Zakończenie

Książką będzie dostępna w sprzedaży od przyszłego tygodnia

razem z tygodnikiem "Do Rzeczy".

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę