Geopolityka

Michał Radoszko: GROM w działaniach asymetrycznych

Michał Radoszko Przyczynkiem do napisania niniejszego studium stały się fakty związane z wydarzeniami z Afganistanu, kiedy to w walce z rebeliantami zginał kpt. Daniel Ambroziński. Była to kolejna ofiara związana z interwencją Polskich Sił Zbrojnych w […]