Geopolityka

Warto przeczytać – Ryszard Surmacz: Wyrównać przechył. Program kulturowy dla Polski

Warto przeczytać: Ryszard Surmacz, Wyrównać przechył. Program kulturowy dla Polski, LiberDuo, Lublin 2013, ss. 216. Od Wydawcy: Polska w swej historii nie była jeszcze nigdy w tak złej kondycji intelektualnej i moralnej, jak dzisiaj (zniszczenie […]