Geopolityka

Geopolityka trwałego rozwoju

Warto przeczytać:  Tadeusz Klementewicz, Geopolityka trwałego rozwoju. Ewolucja cywilizacji i państwa w trakcie dziejotwórczych kryzysów, ss. 506,  Dom Wydawniczy ELIPSA, 2013.