Bezpieczeństwo narodowe

Jan Stec: Ukraina – ciernista droga do pokoju

płk. rez. Jan Stec Minął miesiąc od zawarcia porozumień rozejmowych na Ukrainie. Jak już podkreślałem porozumienia te były niezbędne dla obydwu walczących stron. Zostały one zaakceptowane zarówno przez Rosję jak i Stany Zjednoczone, z różnych […]