Europa

Ukraina wobec Unii Europejskiej – recenzja książki

dr Andrzej Zapałowski   Recenzja: Paweł Kost, Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991-2010, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 348.                         Zagadnienie integracji Ukrainy ze strukturami Unii Europejskiej należy do istotnych kwestii bezpieczeństwa i stabilizacji w […]