Europa

Wielka Unia Europejska i “niby polityka”

Jerzy A. Gołębiewski   Dzisiaj już powszechnie wiadomo, że największym problemem Unii Europejskiej i w istocie rzeczy całej współczesnej Europy, jej teraźniejszości i co najważniejsze, przyszłości,  jest sama Unia Europejska, a właściwie to, że Wspólnota […]