Geopolityka

Geografia heavy metalu

Materiały dydaktyczne Poniżej rycina obrazująca ilość zespołów heavy metalowych w poszczególnych krajach przypadających na 100 tys. mieszkańców.