Geopolityka

Grzegorz Tokarz: Rosja w rozważaniach Adama Czartoryskiego (okres napoleoński)

dr Grzegorz Tokarz W literaturze polskiej pojawiło się szereg publikacji dotyczących działalności Adama Jerzego Czartoryskiego[1]. Szczególnie dużo uwagi poświęcono działalności tego polityka po upadku powstania listopadowego, kiedy to na emigracji próbował prowadzić wśród państw europejskich […]

Filozofia

Grzegorz Tokarz: Polska i Rosja – mistyczne sąsiedztwo – koncepcja Andrzeja Towiańskiego

dr Grzegorz Tokarz Andrzej Towiański należy do kontrowersyjnych postaci polskiego życia literackiego i filozoficznego na emigracji w XIX w. Urodził się w 1799 r. w folwarku Antoszwińcie (okolice Wilna), pobierał nauki w wileńskim gimnazjum, w […]

Geopolityka

Grzegorz Tokarz: Rosja w koncepcji Maurycego Mochnackiego – aspekt geograficzny

dr Grzegorz Tokarz Maurycy Mochnacki był jednym z najbardziej znanych romantyków, którzy polemizowali z przedstawicielami nurtu klasycznego. Oprócz osiągnięć w krytyce literackiej, położył ogromne zasługi dla polskiej krytyki muzycznej (uważa się go za jej ojca). […]

Filozofia

Filozofia a geografia: przypadek Hegla

dr Grzegorz Tokarz Georg Hegel należy do grupy tych myślicieli, których dzieło w fundamentalny sposób wpłynęło na rozwój wielu nurtów: filozoficznych, społecznych czy politycznych. Rozważania tego niemieckiego filozofa nadal są aktualne, interpretuje się jego dzieła […]